אפרים שגיא פרש מדירקטוריון ניסקו

15 אוגוסט, 2010

ימשיך למלא את תפקיד מנכ"ל החברה ב-5 השנים הבאות

מנכ"ל חברת הפצת הרכיבים ניסקו פרוייקטים, אפרים שגיא, פרש מדירקטוריון החברה, אולם ימשיך לשמש מנכ"לה. מה-1 לספטמבר יתחיל שגיא לפעול כמנכ"ל החברה במסגרת הסכם חמש שנתי שנחתם עם חברת שגיא אחזקות שבבעלותו. על-פי ההסכם החדש  תשלם ניסקו תמורת הניהול 170,500 שקלים בחודש ומענק שנתי בשיעור של כ-3% מהרווח השנתי הנקי של ניסקו. אפרים שגיא משמש כמנכ"ל ניסקו משנת 2001. בהודעת החברה לבורסה נמסר שסיום כהונתו כדירקטור נועד לאפשר לו להתמקד בתפקידו כמנכ"ל החברה ובתפקידים נוספים שהוא ממלא בחברות הבנות של ניסקו.

ניסקו פרוייקטים נמצאת בבעלות ניסקו תעשיות (77%), אשר בעלי המניות המרכזיים בה הם יצחק ניצן ואריה קידרון. במחצית הראשונה של 2010 הסתכמו מכירות ניסקו פרוייקטים ב-224.5 מיליון שקל, גידול של 37% בהשוואה למחצית הראשונה של 2009. החברה מסרה שהגידול העיקרי במכירות נבע מצמיחה של 41% במכירות רכיבים.

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: אנשים , חדשות , תעשייה ישראלית