האם גוגל יכול לחזות מגמות בשוק האלקטרוניקה?

26 ספטמבר, 2010

השוואה בין נתוני תעשיית השבבים של SIA לבין פופולריות החיפושים בגוגל מגלה שמנוע החיפוש יכול לשמש גם כמנוע חיזוי לא רע. TechTime יצא לשטח לבדוק האם כל מהנדס בתעשייה יכול לעקוב אחר מגמות בזמן אמת - וחזר עם מסקנות מעניינות

השוואה בין נתוני תעשיית השבבים של SIA לבין פופולריות החיפושים בגוגל מגלה שמנוע החיפוש יכול לשמש גם כ"מנוע חיזוי" לא רע

מאת: רוני ליפשיץ

גדולי הכלכלנים מתווכחים האם משבר הסב-פריים היה בלתי צפוי, או האם האם גל ההלם ששלח לכלכךה העולמית היה בלתי ניתן לחיזוי. אולם בדיקה פשוטה באמצעות מנוע החיפוש גוגל, מגלה שגם אם אין לנו מודל כלכלי מוצק המסביר את התפתחות מגמות האשראי והכלכלה העולמית, גולש מתוחכם יכול לחזות תהליכים במידה סבירה של יעילות. ומה שחשוב יותר – לפחות חודשיים לפני פרסום המדדים הרשמיים בארץ ובעולם.

SIA Semiconductors Dataההתייחסות אל Google כאל כלי הערכה חדש ורב-עוצמה מתחילה לחלחל גם לממסד הכלכלי. מחקר מיוחד שנערך בבנק ישראל על-ידי ד"ר טניה סוחוי על פי הצעתו של נגיד הבנק ד"ר סטנלי פישר, בדק האם גוגל "חזה" את המשברים הכלכליים בישראל בשנים 2004-2009. כדי לענות על השאלה, החוקרת בדקה את תכיפות החיפושים בישראל של מילות מפתח באמצעות מערכת Google Insights for Search, והתוצאה היתה מפתיעה: היקפי החיפושים בגוגל אותתו על האטה כלכלית במחצית הראשונה של 2007 ועל האטה המתחילה בחודש מרץ 2008 – נתונים התואמים להערכות הרשמיות על האטה במחצית הראשונה של 2007 וכניסה למיתון במחצית השנייה של 2008.

הכל תלוי בפרמטר

במסגרת המחקר התברר שיש פרמטרים אשר יעילותם בחיזוי העתיד גדולה מאשר פרמטרים אחרים. כך למשל, החיפוש בקטגוריות כוח אדם (Human Resources) נמצא יעיל מאוד, מכיוון שהוא נמדד על-ידי גוגל בתדירות חודשית ומקדים את נתוני שיעור המשרות הפנויות שאותם מפרסם משרד התמ"ת בכל רבעון. משתנה זה יכול לחזות ביעילות רבה את השינויים במספר משרות השכירים במגזר העסקי.

האם הדבר נכון גם בתעשיית האלקטרוניקה? לאחרונה פירסם איגוד SIA את המגמות בשוק השבבים העולמי בהתאם להיקפי הביקוש, וממנו עולה התמוהנה המוכרת של שפל עמוק בתחילת 2009, שלאחריו באה התאוששות יציבה, התייצבות השוק בתחילת 2010 ועלייה מחודשת ברבעון השני. האם אנשי רכש ומנהלי פרויקטםי בתעשיית האלקטרוניקה יכלו להעריך מגמות אלה כבר בזמן אמת, ולא רק עם פרסום הנתונים הרשמיים בדיעבד?

נתוני אמת

TechTime החליט לצאת לדרך ולבדוק האם האפשרות שגוגל מעניק בידי כל מקבל החלטות בתעשייה היא מעין "כדור בדולח" המאפשר לו להעריך מגמות בזמן אמת – ואולי אפילו לחזות אותן. טבלת הייחוס שהשתמשנו בה היא נתוני ה-SIA, שלצורך הבדיקה אפשרו לכנות אותם "נתוני אמת". במקבלי ביצענו מספר בדיקות של מילות חיפוש באתר Google Trends והשווינו את התוצאה למגמות של טבלת הייחוס.

Cellphon Vs Semiconductorsהממצאים היו מעניינים מאוד. ראשית התברר שיש תואם רב בין חיפושים שונים. כך למשל, המגמה הכללית שבין חיפושי המילה Cellphone לבין חיפושי הביטוי Electronic Assembly היא מאוד גבוהה. אולם כאשר משווים תוצאות אלה לטבלת הייחוס, התוצאה מתחילה להיות מעניינת. מתברר למשל שמספר הפעמים שבה הגולשים חיפשו את המילה Cellphone נמצאת כמעט בפאזה הפוכה לטבלת הייחוס עם הזזה קדימה. כלומר, הביטוי Cellphone יכול לשמש אינדיקציה לא רעה להיקף הפעילות שת תעשיית הסמיקונדקטורס.

ממצאים מפתיעים

השוואת חיפושי הביטוי EMS לטבלת היחוס העניקה תוצאה מעורפלת. במידה כללית מאוד הביטוי הזה תאם למגמות בשוק השבבים. אולם לפעמים הוא הקדים את השוק במספר חודשים, ולעתים פיגר אחריו במספר חודשים. שלא במפתיע, תחום משאבי האנוש מתברר כבעל פוטנציאל חיזוי לא רע. כך למשל, השינוי במספר החיפושים של הביטוי Electronics Engineer, עקב כמעט בנאמנות אחר המגמות בטבלת הייחוס. כמו הרבה תחומים בתעשייה, הוא מושפע גם משינויים עונתיים, במיוחד סביב חודש החגים הנוצריים של דצמבר, אולם מעבר לשינויים אלה הוא גם מצוי גם באותה פזה של שוק השבבים וגם מגיב כמעט בזמן אמת לשינויים בשוק.

Semiconductors Vs Electronics Engineerמעניין לציין שתוצאה זו זהה למסקנה אליה הגיע גם בנק ישראל.  במהלך אותו מחקר הוגדרו שש קטגוריות חיפוש הנחשבות משמעותיות בכל הערכת מחזור כלכלי: משאבי אנוש (גיוס עובדים), מוצרים ביתיים, נסיעות, נדל"ן, מזון ומשקאות ומוצרי קוסמטיקה וטיפוח אישי. החוקרת הישוותה בין פופולריות החיפוש של מונחי מפתח באינטרנט, לבין מדדים אמיתייים של תפוקה תעשייתית, מדד הצרכנים, הכנסות משירותים ומסחר, יבוא מוצרי צריכה, נתוני ייצוא ומדדי תעסוקה במגזר העסקי (נתונים רבעוניים שמספק משרד התמ"ת).

במקביל, החוקרת ביצעה נורמליזציה של נתונים, הקשורה לשינויים ברשת. בשנים האחרונות לדוגמא חל גידול במספר מיליות החיפוש המבוצעות ב-Facebook וב-Youtube על חשבון מילות חיפוש בגוגל. מכאן שהיה צורך לבצע מחקר מקדים המאפשר לקבוע מה הם הפרמטרים המאפשרים חיזוי באמצעות חיפושים בגוגל.

כדור בדולח זמין

המסקנה היא שהמידע שגוגל מספק על חיפושי הגולשים הוא כלי חיזוי יעיל, המאפשר להעריך מגמות כלכליות לפחות חודשיים לפני פרסום הנתונים הרשמיים. זאת כמובן בתנאי שבודקים אותם בזהירות. כך למשל, חלק מהנתונים שגוגל מספר הם נתונים חודשיים וחלק הם נתונים שבועיים. צריך גם לבחור בזהירות את הפרמטרים שנבדקים, ולזהות את שיעור התאימות שלהם למגמות כלכליות ארוכות טווח. למרות זאת, המסקנה מפתיעה: בעידן האינטרנט כמעט לכל גולש יש גישה חופשית אל "כדור בדולח" כלכלי.

EMS Vs Semiconductors

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: חדשות , כללי , מחקרים ונתוני שוק , תקשורת