IAI OBORONPROM

13 אוקטובר, 2010

מימין לשמאל: יאיר שמיר יו"ר דירקטוריון התע"א, יצחק ניסן מנכ"ל התע"א, אנדריי ראוס מנכ"ל "אובורונפרום" ושר התעשייה והמסחר הרוסי Viktor Khristenko

IAI OBORONPROM UAV

Share via Whatsapp