DSPG מפחיתה למחצית את תחזית הצמיחה של 2010

25 אוקטובר, 2010

להערכת המנכ"ל עופר אליקים, לקוחותיה המרכזיים של החברה צברו מלאים גדולים בתשעת החודשים הראשונים של השנה, ולכן תחזית המכירות של 2010 היא 222-226 מיליון דולר

הכנסות חברת DSPG מהרצליה, המפתחת ומספקת מעבדי מולטימדיה, הסתכמו ברבעון השלישי ב-65.2 מיליון דולר, המשקפות ירידה של 1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. תוצאות הרבעון המקביל ב-2009 כללו בתוכן הטבת מס בסך 7.6 מיליון דולר הנובעת מסגירת שומות מס בגין שנים קודמות.

DSPG סיימה את הרבעון השלישי עם תזרים מזומנים חיובי של 10.7 מיליון דולר, וקופת המזומנים ושווי המזומנים שלה גדלה בסוף חודש ספטמבר ל-131.8 מיליון דולר.

עם פרסום התוצאות הכספיות, אמר מנכ"ל DSPG, עופר אליקים, שההרבעון השלישי היה רבעון חזק נוסף עבור DSPG. "הרווח התפעולי המתואם גדל ב-50% לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב-5.7 מיליון דולר. בנוסף, התחלנו באספקת שבבי האקספנדר שפיתחנו לטלפון מבוסס אנדרואיד ולמוצרי טלפוניה אחרים, בהם מכשירי Wi-Fi".

לדבריו, תשעת החודשים הראשונים של השנה התאפיינו בתפוסה גבוהה במפעלי ייצור השבבים, ולכן לקוחות רבים העדיפו לצבור מלאים במטרה למנוע מצב של עיכוב באספקת מוצרים. "כעת, עם התייצבות התפוסה במפעלי הייצור, אנו רואים ריקון המלאים שהצטברו. לפי בדיקות שערכנו, ההתייצבות ברמות המלאי של לקוחותינו צפויה להתרחש במהלך הרבעון הרביעי. כתוצאה מכך, תחזיות לקוחותינו לרבעון הרביעי ירדו, והחברה צופה כעת הכנסות של 222-226 מיליון דולר ל-2010, המשקפות צמיחה שנתית של 5%-7% בהשוואה ל-2009". בעבר העניקה החברה תחזית צמיחה של 13% לשנת 2010.

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: חדשות , סמיקונדקטורס , תעשייה ישראלית