AMS Electronics פיטרה 100 עובדים במסגרת המעבר מערד לראש העין

14 דצמבר, 2010

מתוך 150 עובדי קו הייצור בערד, 50 עובדים ממשיכים לעבוד בחברה בקו הייצור בראש העין ו-30 נקלטו בחברת פלקסטרוניקס. למרות הכפלת המכירות ב-2010, החברה החליפה את מנהל הכספים וגייסה הלוואת בעלים לצורך ארגון מחדש

מתוך 150 עובדי קו הייצור בערד, 50 עובדים ממשיכים לעבוד בחברה בקו הייצור בראש העין ו-30 נקלטו בחברת פלקסטרוניקס

אלקטרוניקה הייטק אי אם אסלאחרונה קיבלו כ-100 עובדים במפעל ההרכבות האלקטרוניות AMS Electronics בערד מכתבי פיטורים, עם השלמת תהליך מעבר המפעל מערד לראש העין. חברת AMS עוסקת בהשמת רכיבי SMT על-גבי מעגלים מודפסים, מתן שירותי בדיקה, הנדסה ושירותי ייצור מלאים (Turnkey Projects).

החברה מחזיקה בבעלותה את חברת דיאון אלקטרוניקה בראש העין ונמצאת בשליטת גיבור-סברינה (70%). בשיאה העסיקה החברה כ-250 עובדים בקו הייצור בערד.

בשנה האחרונה החברה העסיקה 150 עובדים בערד, ובחודש יוני היא פיטרה 40 עובדים. לאחר הפיטורים הודיעה AMS שהיא פועלת להעתקת קווי הייצור בערד למפעלה בראש העין. בשבועות האחרונים העבירה החברה את קווי הייצור, ובימים האחרונים נמסרו מכתבי הפיטורים לשאר העובדים.

יריד תעסוקה

בתגובה לשאילתא של Techtime מסרה החברה: "מתוך דאגה ל-150 עובדי קווים אלה, פעלה החברה נמרצות למצוא להם פתרונות תעסוקתיים, וערכה ירידי תעסוקה. לשמחתנו מאמצים אלה צלחו ורוב העובדים מצאו פתרון מתאים: כ-50 עובדים המשיכו לעבוד עמנו בראש העין, מתוכם כ-20 עובדים מוסעים מדי יום מערד לראש העין ובחזרה. כ-25 עובדים נקלטו בחברת פלקסטרוניקס-ערד (לשעבר מוטורולה ערד) ו-5 עובדים נוספים נקלטו בפלקסטרוניקס-אופקים.

"בירידים שערכנו הוצעו מעל 100 משרות נוספות במפעלים בערד ובאזור, ולמיטב ידיעתנו הרוב המכריע של העובדים הנותרים אשר חיפשו עבודה נקלטו בעבודות אחרות" .

הלוואת בעלים ומינוי מנהל כספים

ברבעון השלישי של 2010 הסתכמו מכירות החברה ב-28.9 מיליון שקל, בהשוואה ל-13.5 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. מדובר בגידול של יותר מ-100% אשר מתבטא גם בתוצאות שלושת הרבעונים הראשונים של השנה: 87.5 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2010, לעומת כ-45.2 מיליון בתשעת החודשים הראשונים של 2009.

למרות העלייה מהירה בהיקפי הפעילות, AMS סיימה את הרבעון השלישי בהפסד של 7 מיליון שקל. כדי להתמודד עם מצבה הפיננסי, תקבל AMS הלוואת בעלים בהיקף של 4-5 מיליון שקל, בנוסף להלוואה של 8.5 מיליון שקל שקיבלה במהלך השנה. החברה הסבירה שההלוואה תשמש "למימון פיתוח עסקי החברה ולמימון צרכי ההון החוזר של החברה, הנובעים מהצמיחה המואצת בהיקפי הפעילות".

במסגרת ההיערכות הפיננסית, החליפה AMS גם את מנהל הכספים שלה: בשבוע שעבר פוטר סמנכ"ל הכספים חגי ברמץ, ובמקומו התמנה אמיר שחר, שהובא ממשרד ראיית החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר.

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: חדשות , ייצור וקבלנות משנה , תעשייה ישראלית