Gladiator Technologies החלה לשווק חיישני תאוצה בישראל

5 ינואר, 2011

דולב: "בדרך כלל רכיבי MEMS Gyro נחשבים לבעלי ביצועים נמוכים יחסית, אולם הטכנולוגיה של החברה מאפשרת לרכיביה להתחרות בשוק מול טכנולוגיות יקרות יותר, כמו Fiber Optics Gyro ו-Ring Laser Gyro"

אלקטרוניקה והייטק אמירוניק
אמנון דולב

אחד מהמאפיינים הבולטים במערכות צבאיות וצרכניות מודרניות הוא חלקם הגובר של חיישני תאוצה במערכות. לאחרונה החליטה חברת Gladiator Technologies מארצות הברית להיכנס לשוק הישראלי, ומינתה את חברת אמירוניק (Amironic) כנציגתה הבלעדית בארץ.

אמנון דולב מאמירוניק, אמר שהחברה פיתחה טכנולוגיית MEMS לייצור חיישני תאוצה מדוייקים המבוססת על 66 פטנטים רשומים. רכיבי ה-MEMS Gyro מבוססים על עקרון כוח קוריוליס לפיו גופים סוטים מהתנועה בקו ישר ביחס למערכת מסתובבת.

"בדרך כלל רכיבי MEMS Gyro נחשבים לבעלי ביצועים נמוכים יחסית, אולם הטכנולוגיה של החברה מאפשרת לרכיביה להתחרות בשוק מול טכנולוגיות יקרות יותר, כמו Fiber Optics Gyro ו-Ring Laser Gyro".

החברה פיתחה משפחה של רכיבים בעלי צריכת הספק נמוך וסטייה קטנה מאוד. שוקי היעד המרכזיים בישראל הם בתחום המל"טים, כלי-רכב אוטונומיים, מערכות ייצוב אנטנות, מערכות איתור ופתרונות תאוצה מגוונים.

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: חדשות , נציגויות , רכיבים , שיווק והפצה