חדשות אלקטרוניקה מאגד בדיקות

26 ינואר, 2011

תופעות מעניינות שאותו על-ידי עובד בעל ניסיון. מכשיר הבדיקה "לומד" את מאפייני התופעה ומסווג אותה אוטומטית בהתאם לגודלה, צורתה, צבעיה, קירבתה לתופעות אחרות ועוד. בהמשך התהליך המכונה משפרת את יכולת הסיווג שלה על-פי חיוויים על החלטות נכונות

אלקטרוניקה והייטק מאגד בדיקות

Share via Whatsapp