a3

24 פברואר, 2011

תרשים 3. הדור הרביעי של טכנולוגיית MegaZoom, המשמש באוסילוסקופים InfiniiVision מסדרה X, מבצע אינטגרציה של יותר פונקציות בתוך ה-ASIC, דוגמת יכולת WaveGen משולבת

אלקטרוניקה והייטק אוסילוסקופים

Share via Whatsapp