התעשייה האווירית נערכת להפרטה: צימצום במצבת העובדים, שיפור בריווחיות ושיא בצבר ההזמנות

23 מרץ, 2011

בשנת 2010 הקטינה התעשייה האווירית את מצבת המועסקים ב-261 עובדים, הגדילה את ההשקעות במחקר ופיתוח ל-137 מיליון דולר, שיפרה את הריווחיות ב-54% ורשמה צבר הזמנות של 8.9 מיליארד דולר. אנחנו מוכנים להפרטה, אמר היו"ר שמיר

בשנת 2010 הקטינה התעשייה האווירית את מצבת המועסקים ב-261 עובדים, הגדילה את ההשקעות במחקר ופיתוח ל-137 מיליון דולר ואת צבר ההזמנות לשיא של 8.9 מיליארד דולר

Techtime IAI
יו"ר התעשייה האווירית יאיר שמיר

זה לא סוד שבשנים האחרונות מנסים ראשי התעשייה האווירית לשכנע את מקבלי ההחלטות בממשלה להפריט אותה, ולהיות חברה טכנולוגית וביטחונית פרטית כמו אלביט.

במסגרת ההכנות להפרטה אפשרית בעתיד, מבצעת התע"א תהליכי התייעלות רבים בשנים האחרונות, ולפי הדו"ח האחרון של החברה, היא אכן מתייעלת. למרות שמכירותיה בשנת 2010 צמחו ב-9% בלבד להיקף של 3.15 מיליארד דולר, הרווח הנקי צמח ב-54% ל-94 מיליון דולר.

מנכ"ל החברה, יצחק ניסן, אמר שהגידול ברווח הנקי הוא תוצאה של תהליכי ההתייעלות המיושמים בחברה. "המשכנו להקצות משאבים לפרישה מוקדמת של עובדים בראייה לטווח ארוך, וב-2010 פרשו מהחברה 261 עובדים בעלות כוללת של 56 מיליון דולר".

אופק אזרחי

מעניין לציין ששיעור הגידול של התעשייה האווירית גבוה בהרבה מהגידול בשוק הביטחוני בעולם, הנאמד בכ-1.5% ב-2010. ייתכן שאחד מהגורמים לכך הוא הגידול בפעילותה של התע"א בשוק האזרחי. בעוד המכירות לשוק הצבאי צמחו ב-7% ל-2.4 מיליארד דולר, המכירות לשוק האזרחי צמחו ב-19% ל-769 מיליון דולר. נתון מעניין נוסף הוא צמיחה של 12% בצבר ההזמנות להיקף שיא של 8.9 מיליארד דולר. מדובר בגידול של  1 מיליארד דולר, כאשר 84% ממנו מיועדים ללקוחות בחו"ל. משמעות הדבר פרוייקטים לעבודה מלאה במשך שנתיים – המבטיחים צמיחה גם בשנים הבאות.

לדברי יו"ר התע"א, יאיר שמיר, הגידול במכירות בשוק הצבאי נובע מהתקשרויות בפרויקטים שנחתמו גם השנה וגם בשנים קודמות, והגידול במכירות בשוק האזרחי מעידות על התחלת התאוששות השוק מהמשבר הכלכלי, במיוחד בתחומי הסבת ושיפוץ מטוסי נוסעים. "הצמיחה במכירות, ברווח ומצב תזרים המזומנים משקפים את איתנותה של התעשייה האווירית ואת היערכותה ומוכנותה לקראת הפרטה. התנעת תהליך ההפרטה מתבקש ומותנה בהחלטת ממשלת ישראל", אמר.

סמנכ"ל הכספים, מנשה שגיב, אמר שקופת המזומנים של החברה מסתכמת כיום בכ-1.6 מיליארד דולר, "המעידים על חוסנה הפיננסי ועל יכולתה להשקיע במיזמים וברכישות לכשתידרש לכך".

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: חדשות , תעופה וביטחון , תעשייה ישראלית