Future החלה להפיץ מקורות לתאורת LEDs בהירה של פיליפס

10 מאי, 2011

החטיבה העסקית FUTURE Lighting Solutions מפיצה את משפחת המקורות LUXEON, הכוללת לדים בטכנולוגיית Royal Blue LED ולדים בטכנולוגיית Remote Phosphor החסכונית

Philips LUXEON LEDsהחטיבה העסקית FUTURE Lighting Solutions מפיצה את משפחת המקורות LUXEON

חברת Future החלה להפיץ מקורות אור של חברת פיליפס ממשפחת LUXEON. ההפצה נעשית באמצעות קבוצת FUTURE Lighting Solutions.

משפחת זו מאופיינת במקור אור לבן ואחיד המיוצר בטכנולוגיית Royal Blue LED. בשיטה זו, מפיק הלד אור בצבע כחול עמוק אשר נפלט דרך שכבת זרחן. שכבה זו מעבירה רק את האור הלבן ומאפשרת שימוש בו לצורכי תאורה.

כל מקור מורכב ממערך לדים לבנים המאופייינים בדעיכת אור איטית עם העלייה בטמפרטורה. הם בנויים באופן שבו קצר בכל אחד מהלדים לא משפיע על לדים שכנים, ולכן השפעתו על התאורה הכוללת היא מינימלית.

במקביל, כוללת המשפחה מקורות אור בטכנולוגיית Remote Phosphor. טכנולוגיה זו מאפשרת להתגבר על החסרונות המובנים בתאורת Royal Blue LED. שכן הפוטונים שלא עוברים את שכברת הזרחן, מוחזרים אל השבב והאנרגיה שלהם הולכת לאיבוד. לדים במבנה Remote Phosphor מתגברים על הבעיה באמצעות הרחקת שכבת הזרחן מהשבב ויצירת עדשה ייחודית, האוספת את הפוטונים המוחזרים ומפיצה גם אותם אל החלל המואר.

למידע נוסף: www.futurelightingsolutions.com

Future Lightning Solutions Philips LEDs

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: אנרגיה וסביבה , חדשות , שיווק והפצה