עלות לעומת תפעול

19 יוני, 2011

פרופיל העלות/תפעול של לוויין מסורתי מלא (למעלה) בהשוואה ללוויין מפוצל (למטה)

לוויין רשת תקשורת חלל DARPA SATELLITE

Share via Whatsapp