הלווייין המפוצל

19 יוני, 2011

המחשת הפעילות של לוויין מפוצל. מקור: DARPA

טכניון חלל darpa f6

Share via Whatsapp