התאחדות התעשיינים: עלייה של 12% בייצוא תעשיית האלקטרוניקה

17 יולי, 2011

מהבדיקה עולה שבתחילת השנה חלה עלייה של 10.3% בהיקף מכירות הרכיבים האלקטרוניים. נתון מעניין הוא של צמיחה בהיקף של 18% בייצוא מוצרי תקשורת. מדובר בענף שסבל בשנה האחרונה מירידה במכירות לאור התחרות של ספקיות ציוד תקשורת מהמזרח

נתון מעניין הוא של צמיחה בהיקף של 18% בייצוא מוצרי תקשורת

אלקטרוניקה תקשורת תעשייה ישראלית הייטק הי-טקבחמשת החודשים הראשונים של 2011 חלה עלייה של 12% בהיקף הייצוא האלקטרוני של מדינת ישראל. כך עולה מסקר ביניים שבוצע על-ידי המחלקה הכלכלית בהתאחדות התעשיינים. מהבדיקה עולה שבתקופה זו חלה עלייה של 10.3% בהיקף המכירות של רכיבים אלקטרוניים. נתון מעניין הוא של צמיחה בהיקף של 18% בייצוא מוצרי תקשורת. מדובר בענף שסבל בשנה האחרונה מירידה במכירות לאור התחרות של ספקיות ציוד תקשורת מהמזרח. בתחום כלי-הטיס חלה עלייה של 4.3%.

התאחדות התעשיינים מעריכה שבארבעת החודשים הראשונים של 2011 חל גידול של כ-2.2% במצבת העובדים בתעשיית האלקטרוניקה. מדובר במספר קטן מאוד של משרות: על-פי הערכות שונות, ב-2010 הועסקו בתעשיית האלקטרוניקה כ-70 אלף עבדים. כלומר מדובר בתוספת משרות של כ-1,500 עובדים בלבד.

מגמות ארוכות טווח

ראוי לציין שבשנים האחרונות מורגשת מגמת התייעלות בתעשייה אשר באה לידי בכך שהמכירות גדלות בקצב גבוה מקצב העלייה במספר המועסקים בתעשייה. כך למשל, בשנת 2009 צמחו מכירות התעשייה ב-7.7% לכ-18.5 מיליארד דולר, ואילו מצבת העובדים עלתה ב-2.8% בלבד, לכ-72 אלף עובדים.

יחד עם זאת, חילוץ מגמות מתוך נתונים רבעוניים או חצי-שנתיים עשוייה להסתיר חלק מהתמונה האמיתית. תעשיית האלקטרוניקה הישראלית מושפעת כמו כל התעשייה העולמית ממגמות עונתיות. בנוסף, בגלל היקפה הקטן יחסית, פרוייקטים בודדים של חברות גדולות, כמו למשל אלביט או התעשייה האווירית, יכולות להשפיע נקודתית על נתוני המכירות והתעסוקה, ולא לייצג את המגמה השנתית הכוללת.

 

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: חדשות , מחקרים ונתוני שוק , תעשייה ישראלית