ישראל ירדה למקום ה-8 במדינות ה-OECD בהשקעה במחקר ופיתוח

18 אוגוסט, 2011

מלבד ירידה של 4.5% בהיקף ההוצאה למחקר ופיתוח, הגורם המרכזי להזזת מיקומה של ישראל קשור למרכזיותם הגוברת של מרכזי המו"פ הזרים. בשנת 2009 הם ביצעו 41% מכלל פעילויות המחקר והפיתוח שבוצעו בישראל

למרות שישראל מזהה עצמה כמדינת הייטק, שיעור ההשקעה הממשלתית במו"פ נמוך מהמקובל במדינות ה-OECD

בשנת 2009 חלה ירידה של 4.5% בהיקף ההוצאה למחקר ופיתוח במגזר העסקי בישראל והן הסתכמו ב-3.5% מהתמ"ג. כך עולה מסיכומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) שפורסמו היום. אומנם מדובר בשיעור לגבוה ביותר מבין מדינות ה-OECD, אולם כאשר מנכים ממנו את פעילות מרכזי המו"פ של החברות הרב-לאומיות הפועלות בישראל, יורד שיעור ההשקעה אל מתחת ל- 2%, המציב את ישראל במקום ה-8 מבין מדינות ה-OECD.

למ"ס הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מו"פ מחקר ופיתוח OECDהירידה הגדולה ביותר הורגשה בהוצאה למו"פ של ענפי התעשייה: בשנת 2009 חלה ירידה של 5% בהשוואה לשנת 2008, שגם בה היתה ירידה של 5% בהשוואה ל-2007. מגזר זה מהווה 32% מההוצאה הלאומית למו"פ ומאופיין בחוסר איזון יוצא דופן: 10 מפעלים בלבד אחראים לכ-45% מכל המו"פ התעשייתי המבוצע בישראל.

במקביל לירידה במו"פ המקומי, חלה עלייה של 11% בתקציבי מרכזי המו"פ של החברות הרב-לאומיות, והן הגיעו למצב שבו הן מבצעות כ-41% מסך המו"פ במגזר העסקי. משמעות הדבר קרוב למחצית מפרוייקטי הפיתוח המבוצעים בישראל נמצאים בבעלות חברות לא ישראליות.

ראוי לציין כי למרות שחלה עלייה של 12% במימון ממקורות ממשלתיים ומקרנות בין לאומיות, חלקם בהוצאה של המגזר העסקי למו"פ מסתכם ב- 4.7% בלבד – בהשוואה ל- 6.5% במדינות ה-OECD.

למ"ס הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מו"פ מחקר ופיתוח OECDבסך הכל, ההוצאה למו"פ של המגזר העסקי מהווה כ-80% מסך ההוצאה הלאומית למו"פ אזרחי, אשר הסתכמה בכ-29.4 מיליארד שקל במחירים שוטפים.

ראוי לציין ששנת 2009 היתה שנת המשבר בתעשיית ההייטק העולמית בעקבות המשבר הפיננסי של 2008, וחברות ישראליות רבות דיווחו על צמיחה בשנת 2010. יחד עם זאת, המשבר היה גלובלי והשפעתו על מיקומה היחסי של ישראל היתה שולית בלבד.

מעניין לציין שבניגוד לירידה בהוצאה, ב-2009 נרשמה דווקא עלייה של כ-4% בשכר למשרה מלאה במחירים קבועים. תופעה זו אופיינית לתקופות בהן מתכווצת הפעילות, כיוון שהמשרות המופחתות ראשונות ממצבת כוח האדם של החברות הן המשרות החלקיות והזוטרות יותר. תופעה דומה ניצפתה גם בשנת 2008 בה ירד מספר המשרות המלאות במו"פ.

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: חדשות , מחקרים ונתוני שוק , תעשייה ישראלית