ההייטק הישראלי משנה את פניו: ירידה בייצוא רכיבים ותקשורת, עלייה בייצוא מערכות בקרה ומכשור רפואי

21 אוגוסט, 2011

משקלו של ענף ייצוא הרכיבים האלקטרוניים ירד בכמעט בשליש, והוא הסתכם ב-5.6% בלבד ב-2010, לעומת 8.5% ב-2009. במקביל חלה צמיחה עקבית בייצוא מערכות בקרה תעשייתיות, ציוד מדעי ומכשור רפואי, להיקף של 4.2 מיליארד דולר ב-2010

חלקו של ענף ייצוא הרכיבים האלקטרוניים בייצוא התעשייתי הישראלי ירד בשנת 2010 כמעט בשליש

משקלו של ענף ייצוא הרכיבים האלקטרוניים בייצוא התעשייתי הישראלי ירד בשנת 2010 כמעט בשליש, והוא הסתכם ב-5.6% בלבד – לעומת 8.5% בשנת 2009. כך עולה מהדו"ח על ייצוא הסחורות של ישראל, שפירסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ענף נוסף הנמצא בירידה כבר מספר שנים הוא ענף ציוד התקשורת האלקטרוני: בשנת 2010 הוא היווה רק 5.7% מהייצוא התעשייתי של ישראל – לעומת 7.5% בשנת 2003. בסך הכל, הלמ"ס מעריכה שהיקף הייצוא של מערכות תקשורת מישראל הוא כיום 82% בלבד מהיקפו בשנת 2000.

מכשור מיכשור רפואי ציוד בקרה תעשייתי ייצוא הייטקמעניין לציין שבשנים בהן צמחה תעשיית ההייטק בשיעורים הגבוהים ביותר – חלה ירידה במשקלו היחסי של ענף היהלומים בייצוא. בשנה האחרונה המגמה מתהפכת, וענף היהלומים הגדיל את חלקו בייצוא מ-24.2% בשנת 2009 ל-28.1% ב-2010.

מוקדם להספיד

אלא שעדיין קשה לדבר על היעלמותה של תעשיית ההייטק, שכן ככל הנראה מתחוללים שינויים נעניינים במאפייניה. כך למשל, ייצוא התרופות של ישראל נמצא בעלייה מתמדת ובשנת 2010 הוא היווה 11.3% מכלל יצוא הסחורות, לעומת 9.7% בשנת 2009 ו-8.1% בשנת 2008.

תחום הייטקי אחר הצומח באופן מרשים בשנים האחרונות הוא של מערכות בקרה תעשייתיות, ציוד מדעי ומכשור רפואי. כל התחומים האלה מצויים בטור משותף בדו"חות של הלמ"ס והכפילו את היקפם ב-7 השנים האחרונות. למעשה, זהו אחד מענפי הייצוא הגדולים ביותר של ישראל, שהסתכם ביותר מ-4.2 מיליארד דולר ב-2010.

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: חדשות , מחקרים ונתוני שוק , תעשייה ישראלית