TI הכריזה על מגבר שרת ללא סחיפה וממירי ADC ליישומי בקרה

21 אוגוסט, 2011

חברת טקסס אינסטרומנטס (TI) הכריזה על רכיבים אנלוגיים חדשים, בהם מגבר שרת בעל רמת סחיפה השואפת לאפס, וממירי ACD חדשים ברזולוציה של 12 סיביות ליישומי בקרה תעשייתית

חברת טקסס אינסטרומנטס (TI) הכריזה על רכיבים אנלוגיים חדשים, בהם מגבר שרת בעל רמת סחיפה השואפת לאפס, וממירי ACD חדשים ברזולוציה של 12 סיביות ליישומי בקרה תעשייתית

מגבר השרת OPA2188 מיועד לעבודה במתח של 36V ובעל סחיפה המתקרבת לאפס. הוא מספק שיפור של פי 4 בסחיפת מתח הקיזוז, שיפור של 60% במתח הסחיפה הראשוני ורוחב פס כפול באותה צריכת הספק.

המגבר מיועד לשימוש בספקי כוח למתח גבוה או נמוך הדורשים דיוק גבוה, כמו למשל בציוד בדיקה ומדידה, במאזניים אלקטרוניים, במכשור רפואי ובמדי זרימה.

"OPA2188 משלב את טכנולוגיית 'אפס סחיפה' הקניינית של TI ומספק למתכננים דרך נוחה ויעילה להתמודד עם האתגר הכרוך באיסוף מדידות ברמת דיוק גבוהה בסביבה של מתח גבוה", אמר, סגן נשיא בכיר בחטיבת ההתקנים האנלוגיים להספקים גבוהים ב-TI , סטיב אנדרסון. "הביצועים הושגו אודות לחדשנות בתחומי הרעש הנמוך, סינון הפרעות EMI ו-RFI וצריכת הספק נמוכה".

הסחיפה של המגבר מגיעה לרמה של 0.03µV/°c, המקטינה את הצורך בכיול עתידי של המערכת. הוא מאופיין במתח סחיפה ראשוני של 25µV, המתאים ליישומי חישה ומדידה ומספק רוחב פס של 2MHz. צריכת הזרם השקט (Idle) מסתכמת ב-475µA וברמת רעש נמוכה של 8.8 nV/rtHz. למגבר השרת OPA2188 טווח כניסה רחב מהקו השלילי המשותף ועד ל-1.5V, המאפשר פעולה באמצעות ספק יחיד של 5V ללא מעגלי עזר נוספים.

למידע נוסף והזמנת דוגמאות: OPA2188.

ממירים חדשים לבקרה תעשייתית

במקביל, חשפה החברה השבוע שני ממירי ADC חדשים ברזולוציה של 12 סיביות הפועלים בטכניקת SAR ומיועדים לשימוש במערכות הרכשת נתונים ובבקרים לוגיים מיתכנתים (PLC).

הממיר ADS8634 הוא בעל 4 ערוצים והממיר ADS8638 הוא בעל 8 ערוצים. הם פועלים בטווח טמפרטורות תובעני המגיע עד 125°C ומאפשרים מתח כניסה של 12V+/- ביחד עם מתח ייחוס חיצוני – שיפור של 20%.

הממירים החדשים תומכים במתחי כניסה נפרדים לכל ערוץ, כאשר הבחירה נעשית באמצעות תוכנה. המתחים הם: +/–12V, +/–10V, +/–5V, +/–2.5V, 0-5V ו-0-10V. הם מספקים קצבי דגימה של 1Msps  וכוללים ממשק ספרתי התומך במערכת מארחת בטווח של 1.8V-5V ללא צורך במעגלים נוספים.

מתח ייחוס וחיישן טמפרטורה המשולבים ב-ADS8634 וב-ADS8638, מקטינים את עלויות ומורכבות המערכת. בנוסף, הם מצויידים בשתי דרגות סף התרעה (Treshold) המצמצמות למינימום את מספר הגישות של המערכת המארחת ביישומי ניטור.

למידע נוסף והזמנת דוגמאות: ADS8634.

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: ANALOG , חדשות , רכיבים