משבר ההייטק: ירידה של 41.7% בייצוא רכיבים אלקטרוניים

15 ספטמבר, 2011

משקל ייצוא ההייטק מתוך כל הייצוא המסחרי של ישראל ירד מ-51.2% בשנת 2009 ל-47% בלבד בחודשים יוני-אוגוסט 2011. ירידה של קרוב ל-10% במשקל הייצוא הטכנולוגי היא בעלת השפעה גדולה על הכלכלה המקומית, ודורשת התערבות ממשלתית דחופה

קשיי תעשיית ההייטק מתחילים להשפיע על נתוני המאקרו של כלכלת ישראל

תחושת המצוקה בתעשיית ההייטק הישראלי, על רקע ירידת הפעילות של קרנות ההון סיכון והקשיים אליהן נקלעות קבלניות ייצור מקומיות, מתחילה לקבל גיבוי מספרי. הדו"ח האחרון של הלשכה המרכית לסטטיסטיקה מתחילת השבוע קובע שבחודשים יוני-אוגוסט 2011 הואץ קצב הירידה בייצוא תעשיות הטכנולוגיה העילית של ישראל.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה רכיבים אלקטרונייםהגדרה זו מתייחסים לתחומים כמו ציוד אלקטרוני, ציוד לבקרה ופיקוח, מכונות למשרד ומחשוב, כלי טיס ותרופות ועוד. קבוצת מוצרים זו מהווה כיום כ-47% מכלל הייצוא התעשייתי של ישראל (למעט יהלומים). הנתונים של הלמ"ס מבוססים על טפסים המוגשים לשלטונות המכס על-ידי היבואנים והיצואנים.

נורת אזהרה

מנתוני הלמ"ס עולה שייצוא זה ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-20.6% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 12.4% בחישוב שנתי בחודשים מרס-אפריל-מאי 2011. נתוני הייצוא לפי ענפים מראים שחלה ירידה מפתיע  ביהקפה של 41.7% בייצוא של רכיבים אלקטרוניים.

למעשה, מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נראה שהיקף הייצוא הטכנולוגי של ישראל מתקב להיקפו בשנת 2009, שהיתה שנת השיא של המשבר הפיננסי העולמי. הירידות ביצוא משתקפות גם בנתוני המאקרו של מדינת ישראל. כך למשל, בחודש יוני 2011 העריכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהייצוא של טכנולוגיה עלית היה 48% מהייצוא התעשייתי של ישראל (לעומת 47% כעת). בשנת 2010 היווה הייצוא הזה 49.6% מהייצוא התעשייתי, ובשנת 2009 הוא היה 51.2% מהייצוא התעשייתי של ישראל.

לאור הערך המוסף הגבוה של תעשיות עתירות טכנולוגיה, ירידה של קרוב ל-10% במשקל הייצוא הטכנולוגי היא בעלת השפעה גדולה על הכלכלה המקומית.

 

 

 

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: חדשות , מחקרים ונתוני שוק , תעשייה ישראלית