אלרון תיקח הלוואה של 30 מיליון דולר להשקעה בחברות פורטפוליו

3 אוקטובר, 2011

ההלוואה צפויה להינתן מבנק זר בתמורה לשיעבוד מניות של גיוון אימג'ינג, שאלרון מחזיקה ב-31% ממניותיה

חברת אלרון תעשיה אלקטרונית (Elron) הגיעה להסכמה סופית עם בנק זר שעל-פיה הבנק יעמיד לרשות החברה קו אשראי בהיקף כולל של עד 30 מיליון דולר, לניצול במשך תקופה של עד 18 חודשים. כיום מסתכמות יתרות המזומנים של אלרון (לא כולל חברות מאוחדות) בכ-28 מיליון דולר.

החברה הסבירה שהאשראי נועד להבטיח מקורות מימון נוספים לחברה, לצורך המשך השקעה בחברות המוחזקות ובחברות חדשות, ולמימון הפעילות השוטפת. ההלוואה תינתן בתמורה לשיעבוד מניות של חברת גיוון אימג'ינג (Given Imaging) המוחזקות במישרין על ידה. כיום מחזיקה אלרון בכ-31% ממניות גיוון אימג'ינג: כ-22% במישרין ועוד כ-9% באמצעות חברת RDC, הנמצאת בבעלות משותפת של אלרון (50.1%) ורפאל.

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: השקעות והון סיכון , חדשות