אוסטרליה הגדילה את החוזה של אלביט ב-150 מיליון דולר

28 ינואר, 2018

היכולת של חברת אלביט מערכות לספק גם מערכות וגם שירותי תמיכה ותחזוקה, הביאה להגדלת חלקה בפרוייקט הדגיטציה של צבא אוסטרליה מכ-300 מיליון דולר לכ-450 מיליון דולר

Land 200 Tranche 2 Battlefield Management System

בסוף השבוע הודיעה חברת אלביט מערכות (Elbit) שהחברה הבת שלה באוסטרליה, Elbit Systems of Australia, זכתה בחוזה בהיקף של 150 מיליון דולר ממנהלת הרכש והאחזקה של משרד ההגנה האוסטרלי, לאספקת שירותי אחזקה ותמיכה (Through Life Support) עבור מערכת ניהול הקרב והשליטה והבקרה של הצבא האוסטרלי. החוזה הנו לתקופה של חמש שנים וכולל אופציות הארכה של עד שבע שנים נוספות. מנכ"ל אלביט מערכות יבשה ותקשו"ב, יהודה ורד, אמר שהצבא האוסטרלי הנו שותף אסטרטגי של אלביט. "החוזה זה מבטא את המחויבות ארוכת הטווח של אלביט לתמוך במאמצי הדיגיטציה של הצבא האוסטרלי".

בפועל, מדובר בהצלחת האסטרטגיה של אבליט המבוססת על שתי זרועות מרכזיות: אספקת מערכות צבאיות, ואספקת שירותי תחזוקה ותמיכה במערכות הצבאיות שהיא מוכרת. העיסקה נעשתה במסגרת תוכנית ארוכת טווח של צבא אוסטרליה בשם LAND 75/125 שמיועדת לשדרג את היכולות הדיגיטליות של הבא האוסטרלי מרמת החייל הבודד (חי"ר ורכב משוריין) ועד לרמת החטיבה.

בסוף חודש נובמבר 2017 היא זכתה בפרוייקט בהיקף של כ-300 מיליון דולר להרחבה ושידרוג מערכות התקשורת, השליטה והבקרה (תקשו"ב) של צבא אוסטרליה, במסגרת תוכנית המודרניזציה של הצבא. אלביט משמשת כקבלן הראשי של מערכות התקשו"ב ואחראית על אספקה, התקנה, הטמעה ותמיכה במערכות, מרמת החייל הבודד ועד לרמת מפקדת החטיבה. מערכות התקשו"ב מתבססות על מערכת ניהול קרב (מענ"ק) לכוחות רגליים, כוחות רק"מ (רכב קרבי משוריין) וחדרי פיקוד (לפ"ק) נפרסים. הפרויקט יבוצע בעיקר על-ידי אלביט מערכות אוסטרליה.

פרוייקט דיגיטציה ארוך טווח

במסגרת הפרוייקט, חברת Harris Communications Australia תספק את רשת התקשורת הטקטית, כולל תקשורת אלחוטית מוצפנת, כאשר אלביט תספק את מערכת ניהול הקרב (Battle Management System) שהחלה להיכנס לשימוש כבר בפזה הראשונה של הפרוייקט (Land 200 Tranche 1). מערכת ניהול הקרב תשולב גם במערכות הנשק של הטנקים ובעתיד בכל כלי-הרכב הקרביים של צבא אוסטרליה. ראוי לציין שפרוייקט דומה באוסטרליה שבו היא זכתה בשנת 2013, הסתכם בהיקף של כ-229 מיליון דולר.

היכולת של אלביט לספק גם מערכות וגם שירותי תמיכה ותחזוקה, כפי שהיא מספקת למערך מטוסי האימון של חיל האוויר, הביאה להגדלת הפרוייקט מ-300 מיליון לכ-450 מיליון דולר. בעקבות הזכייה החליטה אלביט לגייס 70 עובדים נוספים באוסטרליה ותעסיק 122 עובדים במדינה. הפרוייקט מהווה חלק מרכזי בתוכנית הצבא האוסטרלי ללוחמה בסיוע הרשת, הכוללת ציוד חטיבת חיל רגלים במערכות התקשורת וניהול קרב מתקדמות המגבירות את ההתמצאות הסביבתית של המפקד בשטח, ומאפשרות העברה אוטומטית של מסרים. המערכת גם תביא לצמצום משמעותי של סכנת הפגיעה מ"אש ידידותית" (ירי דו-צדדי), על ידי שיפור התיאום בין הכוחות השונים של צבא אוסטרליה.

בתמונה למעלה: הדגמת מערכת ניהול קרב ותקשורת שתסופק לצבא אוסטרליה. מקור: משרד ההגנה האוסטרלי

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: חדשות , תעופה וביטחון