יוניטרוניקס השלימה את מהלך הפיצול

יוניטרוניקס ( (Unitronics) השלימה את תהליך הפיצול לשתי חברות ציבוריות נפרדות: יוניטרוניקס, שתתמקד בענפף הפעילות המסורתי של יוניטרוניקס, ייצור ופיתוח בקרים, וחברה חדשה, בשם יוניטרון, שתוביל את התחום הצומח של מחסנים אוטומטיים וחניונים אוטונומיים, שהפך בשנים האחרונות למנוע הצמיחה המרכזי של יוניטרוניקס ולתחום הפעילות העיקרי המזוהה איתה.

המסחר בחברה החדשה יחל בבורסה של תל אביב ביום חמישי הקרוב לפי שער פתיחה של 14.10 שקל. המחיר נקבע על פי הכפלת שער הנעילה אתמול ב-52%, שהוא החלק היחסי של ההון של יוטרון בהון של יוניטרוניקס. יוניטרוניקס הודיעה על כוונתה לבצע את הפיצול בחודש אוגוסט, וזאת לאור ההבדלים באופי המוצרים, הטכנולוגיה ושווקי היעד בין שתי החטיבות של החברה. הפיצול יאפשר לכל אחת מהחברות הנפרדות למצב את עצמן טוב יותר בתחומן ולשפר את הרווחיות.

תחום הפתרונות האוטומטיים היווה ברבעונים האחרונים כשליש לערך מהכנסות יוניטרוניקס. ברבעון השלישי של 2018, מתוך כלל הכנסות החברה, בכ-45.3 מיליון שקל, תחום הפתרונות האוטומטיים היה אחראי לכ-17.1 מיליון שקל. למרות שתחום הבקרים מהווה את החלק הארי של הכנסות החברה, תחום הפתרונות האוטומטיים מהווה את מנוע הצמיחה המרכזי בשנתיים האחרונות, כאשר ברבעון השלישי הכנסות תחום זה צמחו בכ-14.7% בהשוואה לרבעון המקביל.

בתחום הפתרונות האוטומטיים המוצר המוביל הינו החניונים האוטונומיים. החברה פיתחה טכנולוגיית חניה אוטומטית הכוללת מערך יחידות רובוטיות שמאפשרות אחסון אוטומטי יעיל של מכוניות בחניון ושליפתן במהירות בתום החניה. טכנולוגיית החניון האוטומטי מהווה שכלול של הטכנולוגיה המשמשת במחסנים אוטומטיים, ולמעשה תהליך החניה בחניון אוטומטי דומה לאחסון ושליפה של סחורה.

מבט קדימה לעידן המכונית האוטונומית

נראה כי הפיצול נובע גם מהציפייה כי תחום החניונים האוטונומיים יקבל דחיפה משמעותית עם תחילת עידן המכונית האוטונומית בעשור הבא. הטכנולוגיה שעליה מתבססים החניונים תאפשר בעתיד אינטגרציה עם רכבים אוטונומיים כך שיוכלו להחנות באופן עצמאי בחניונים אלו. הלקוחות הישירים של מערכות החניה האוטומטיות הם בדרך כלל יזמי נדל"ן המעוניינים לכלול פתרון חניה אוטומטי במיזמי נדל"ן (בנייני משרדים, מגורים או שילוב), רשויות מקומיות המעוניינות לספק פתרונות חניה בתחומי השיפוט שלהן, או לקוחות אחרים מהמגזר הפרטי או הציבורי. בשנים האחרונות חלה התעוררות בתחום זה הן לאור המגמות בשוק החניה והן לאור צפיפות החניה בערים, מספרם הגדל של כלי הרכב, ומחירי הקרקע המאמירים.