מורן שמש רוז'נסקי מונתה למנהלת הכספים של מובילאיי

חברת מובילאיי (Mobileye) הודיעה על מינויה של מורן שמש רוז'נסקי לתפקיד מנהלת הכספים הראשית של החברה. שמש עובדת במובילאיי כ-7 שנים, במהלכן טיפסה במעלה סולם התפקידים במחלקה הפיננסית בחברה. היא החלה את דרכה בחברה כרואת חשבון, עברה לשמש כמנהלת פיננסית, לאחר מכן מונתה לסמנכ"לית פיננסית ומאז חודש יוני שימשה כממלאת מקום מנהלת הכספים הראשית לאחר פרישתה של ענת הלר, שממשיכה לייעץ למחלקת הכספים ולהנהלה הבכירה.

מורן שמש רוז'נסקי תהיה כפופה לפרופ' שעשוע ותהיה אחראית על ארגון הכספים הגלובלי של מובילאיי, לרבות תכנון ותקצוב, חשבונאות ודיווח וכן מיסוי.

טרם הצטרפותה למובילאיי מורן שמש רוז'נסקי כיהנה במספר תפקידי דיווח פיננסי בתנובה, כולל ראש אגף איחוד ודיווח בין 2013-2016, ועוד קודם לכך שימשה במספר תפקידים בקבוצת שירותי הייעוץ החשבונאי של PwC, לרבות מנהלת בכירה.