פאבים ב-50 מיליארד דולר יוקמו ב-2020

ארגון SEMI, המאגד חברות המספקות חומרים, ציוד ושירותי ייצור לתעשיית הסמיקונדקטור מעריך כי היקף ההשקעות בהקמת מפעלי ייצור שבבים (fab) חדשים יגיע ב-2020 ל-50 מיליארד. מדובר בעלייה של 12 מיליארד בהשוואה ל-2019, שבה היקף ההשקעות במפעלים חדשים צפוי להסתכם ב-38 מיליארד דולר. זהו מעודד, וזאת מאחר שהיקף ההשקעות במפעלים חדשים מהווה אינדיקציה לסנטימנט בשוק השבבים ולצפי של החברות לרמות הביקוש העתידיות.

על פי הדוח של SEMI, ב-2019 החלו ב-15 מיזמים להקמת מפעלי ייצור חדשים בהיקף השקעה כולל של 38 מיליארד דולר, ועד סוף 2020 יתווספו עוד כ-18 פרויקטים חדשים, מתוכם, להערכת SEMI, כ-10 פרויקטים, בהיקף של כ-36 מיליארד דולר, הינם בעלי סבירות גבוהה לצאת לפועל, ואילו 8 הינם בעלי סבירות נמוכה להגיע לשלב הביצוע בשטח.

ב-SEMI מעריכים כי המפעלים שבנייתם החלה ב-2019 יחלו להצטייד במחצית הראשונה של 2020, וחלקם יחלו בייצור כבר באמצע השנה הבאה. המפעלים החדשים הללו יגדילו את תפוקת הייצור החודשית בתעשיית השבבים בכ-740 אלף פרוסות סיליקון (במונחים של 200 מ"מ). יותר משליש מתוספת התפוקה הזו (37%) תתרחש בענף קבלנות הייצור (foundry), 24% בקרב יצרניות הזיכרונות ו-17% בייצור מיקרו-מעבדים (MPU).

המפעלים שבנייתם תחל ב-2020 יתרמו כ-1.1 מיליון פרוסות סיליקון בחודש לתפוקה העולמית (במונחים של 200 מ"מ). המפעלים שהוגדרו על ידי SEMI כבעלי סבירות גבוהה להגיע לכדי סיום יתרמו כ-650 אלף פרוסות בחודש והמפעלים שהוגדרו כבעלי סבירות נמוכה אמורים להוסיף כחצי מיליון פרוסות נוספות. גם כאן, מרבית התפוקה הנוספת (כ-35%%) תבוא לידי ביטוי אצל קבלניות הייצור ויצרניות הזיכרונות (כ-34%).