שיפור דרמטי ביבול זרעי תירס עם הגנים של פלנטארק

פלנטארק-ביו (Plantarc), העוסקת במחקר ופיתוח בתחום איתור גנים ורכיבים ביולוגיים לשיפור תכונות בצמחים, וחברת הזרעים ההודית Rallis, המשתייכת לתאגיד טאטא (Tata) מודיעות על תוצאות חיוביות בניסויים מתקדמים להקניית עמידות ליובש והעלאת יבול בתירס, הגידול החקלאי הנרחב בעולם. לדברי החברות, התוצאות הראו שיפור של בין 60% ל-250% ביבול של זרעי תירס הנושאים גנים של  פלנטארק, בתנאי יובש. לאור התוצאות הללו, בכוונת החברות להתקדם לניסויי שדה, וכן לפעול להרחבת שיתוף הפעולה לארצות הברית ודרום אמריקה, שוקי התירס הגדולים בעולם. להערכת פלנטארק, פיתוח זה עשוי להניב לחברה ב-2028 תמלוגים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים.

דרור שליטין, מנכ"ל פלנטארק, מסר: "התוצאות מצביעות על היכולת יוצאת הדופן של הגנים שאיתרנו  להביא ל שיפור משמעותי בהיקפי יבול זרעי התירס בתנאי יובש, ובכך לספק מענה שאינו קיים כיום לאתגרי  האקלים, הבצורת והמדבור הפוגעים בגידולי התירס בעולם, ולצורך העולמי הגדל בביטחון תזונתי. כמו כן, התוצאות מהוות גושפנקא חזקה ליעילות תהליך ה – TMDIP הייחודי שפיתחה החברה לאיתור גנים, ישירות  ממיקרואורגניזמים בטבע, בטווחי זמן קצרים ועלויות נמוכות משמעותית בהשוואה לשיטות גילוי מי חשוביות מסורתיות. בכוונתנו לפעול לפיתוח ומסחור הגנים בשוקי זרעי התירס הגדולים בעולם, עם פוטנציאל הכנסות עתידי לחברה של עשרות מיליוני דולרים בשנה."

היעד העיקרי של הניסויים, שנערכו בהודו על ידי ראליס בגידול תירס, היה הוכחת היכולות של גנים שונים שגילתה החברה באמצעות התהליך הייחודי שפיתחה (TMDIP – Plant in Direct), והוטמעו בצמח התירס, להביא לעמידות הצמח בתנאי יובש ולהעלאת יבול.  

תוצאות הניסוי, שנערך בגידול הצמחים באדמה הראו כאמור כי מספר גנים, אשר הוטמעו כל אחד בנפרד בצמחי התירס על ידי ראליס, הביאו לגידול מובהק סטטיסטית בשיעור של בין 60%-250% ביבול הזרעים של צמחי התירס בתנאי יובש (תנאי בצורת אשר שכיחותם הולכת וגוברת עקב שינויי אקלים גלובליים), זאת, בהשוואה לצמחי ביקורת שלא הוטמעו בהם גנים של החברה. כמו כן, בתנאים סטנדרטיים התקבלו  אינדיקציות ויזואליות משמעותיות חיוביות לעומת צמחי הביקורת ביחס לחלק מהצמחים בהם הוטמעו גנים של  החברה.  

הסכם שיתוף הפעולה עם ראליס, אשר נחתם בחודש נובמבר 2018, כולל את השוק האסיאתי למעט סין, וכן אפשרות מסחור הגנים על ידי החברה לטריטוריות נוספות מחוץ לאסיה. בכוונת ראליס להמשיך בתהליך הפיתוח ובכלל זה הטמעת הגנים שאותרו כמוצלחים בזני התירס המובילים שלה, וכן לבחון את האפשרות להתקדם לתחילת שלב הרגולציה והרישוי באסיה.