מבול תביעות מאיים על קיומה של אביליטי

3 ינואר, 2018

החברה דיווחה על הכנסות אפסיות ועלייה בהפסד התפעולי בעקבות גידול בהוצאות המשפטיות. אומנם היא הגיעה להסכם פשרה בסך 3 מיליון דולר בתביעה ייצוגית אחת בניו יורק, אך כיום מתנהלות כנגדה עוד 4 תביעות המעמידות בסימן שאלה את המשך קיומה

הכנסות אפסיות, הפסדים תפעוליים מאמירים, בעיות גבייה, הוצאות משפטיות כבדות בצל מספר תביעות ייצוגיות, קשיים בהחדרת המוצר החדש של החברה ואזהרת עסק חי – כל אלה עמדו היום במוקד דוחותיה הכספיים העגומים של חברת אביליטי (Ability), ציוד מודיעין אלקטרוני לסוכנויות ממשלתיות וכוחות צבא.

אביליטי כיכבה השנה בכותרות לאחר שבחודש אפריל מועצת המנהלים של החברה, ובכלל זה היו"ר אמנון דיק, התפטרו כאיש אחד בחודש על רקע חילוקי דעות קשים עם בעלי החברה, אנטולי חורגין ואלכסנדר האור ובסקי, שסירבו לבקשת הדירקטוריון להזרים כספים לחברה שנקלעה לקשיים כספיים. פחות מחודשיים לאחר מכן, התפטרו על רקע דומה גם חברי הדירקטוריון החדשים שמונו במקום חברי הדירקטוריון שפרשו.

בעיות בהחדרת המוצר החדש ואזהרת עסק חי

דוחותיה הכספיים של אביליטי שפורסמו היום מציירים תמונת מצב מדאיגה במיוחד בכל ההיבטים העסקיים והתנהגותיים של החברה. הכנסותיה של אביליטי ברבעון השלישי הסתכמו ב-200,000 דולר בלבד, וזאת בהשוואה ל-6.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הנקי ברבעון זה עמדו על כ-3 מיליון דולר, ואילו ההפסד התפעולי טיפס ל-3.0 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 0.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

באביליטי מסבירים כי הירידה בהכנסות נבעה בעיקרה עקב אימוץ איטי מן הצפוי בקרב הלקוחות של מערכת הדור החדש שהשיקה החברה. ההתמקדות בשיווק המערכת החדשה הוביל במקביל לירידה ניכרת במכירות של מוצרי דורות קודמים של החברה. כמו כן, החברה דחתה את ההכרה החשבונאית בהכנסות מאחד מלקוחותיה עקב בעיות גבייה, שגרמו להכנסות נמוכות יותר מהצפוי. בתשעת החודשים מתחילת השנה הסתכמו הכנסותיה של אביליטי במיליון דולר בלבד, בהשוואה ל-14 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי של אביליטי נכון לסוף הרבעון השלישי עומד על 0.6 מיליון דולר בלבד, ובחברה מסרו כי עקב הירידה המשמעותית בהכנסות והעלייה בהוצאות על שירותים משפטיים ומקצועיים, ישנו "ספק מהותי ביכולתה להמשיך לפעול כעסק חי." החברה פרסמה אזהרה דומה גם בדוחותיה הקודמים לרבעון השני.

מניית אביליטי בנסד"ק בשנה האחרונה

מבול של תביעות ייצוגיות

אחד הגורמים המרכזיים שהובילו לעלייה בהפסד התפעולי של אביליטי היה עלייה בהוצאות המשפטיות של החברה. אביליטי הודיעה כי ב-21 בדצמבר, 2017, חתמה החברה על הסכם פשרה ליישוב התביעה הייצוגית שהוגשה כנגדה בבית משפט בניו יורק בשם בעלי מניות של החברה בנסד"ק. במסגרת הסכם הפשרה, תשלם אביליטי לתובעים כ-3 מיליון דולר וזאת בתמורה לביטול כל התביעות כנגד החברה. הסכום כולל את כל שכר הטרחה לעורכי הדין וההוצאות המשפטיות של התובעים.

התביעות הייצוגיות כנגד החברה הוגשה בשנה שעברה לאחר שבמאי 2016, כאשר פרסמה החברה את דוחותיה, היא דיווחה במקביל על "שגיאות מהותיות" בדוחות הכספיים שהתייחסו להכנסות של 2013-2014. הדוחות המתוקנים שיקפו הקטנה ניכרת בהכנסות וברווחים לתקופה זו והגדלת הוצאות השיווק. בתביעה הייצוגית שהוגשה בבית המשפט הפדראלי בניו יורק, שחלה על משקיעים שרכשו את מניות החברה בנסד"ק בין ספטמבר 2015 לאפריל 2016, נטען כי מצבה הכספי שהוצג לציבור בדוחות אלה היה מוטעה ומופרז. על פי כתב התביעה, החברה הפריזה בהיקף התוצאות התפעוליות שלה על ידי כך שהכירה מספר פעמים בהכנסותיה משורה של עסקאות, מה שהביא לניפוח התוצאות הכספיות, ובכך הפרה את תקנות הרישום החשבונאי. ביום פרסום הדוחות המתוקנים נפלה מניית החבר ב־33% במסחר בנסד"ק, והתובעים למעשה תבעו פיצוי בגין הנזק שנגרם לבעלי המניות.

עם זאת, בכך לא תמו הבעיות המשפטיות של אביליטי. מלבד התביעה הייצוגית בניו יורק, שכאמור הגיעה להסדר, כנגד החברה עדיין עומדות ותלויות תביעה ייצוגית נוספת בניו יורק, 2 תביעות ייצוגיות בפלורידה ותביעה נוספת בבית המשפט המחוזי בתל אביב. כמו כן, כנגד החברה מתנהלת חקירה של הרשיות לניירות ערך בארצות הברית סביב הדו"חות השגויים, שגם כן עשויה להוביל לסנקציות כספיות. באביליטי מסרו כי הגיעו להסכם עם חברת הביטוח, המשחרר את חברת הביטוח מכל מחויבות כלפי יתר התביעות המתנהלות כנגד החברה בארצות הברית, מה שמותיר את החברה ללא כיסוי ביטוחי להליכים המשפטיים של החברה. לאור הונה העצמי המתדלדל של החברה, ההתפתחויות בזירה עלולות לסכן את המשך קיומה של אביליטי.

בשנה האחרונה איבדה מניית אביליטי בנסד"ק כ-87% מערכה והיא נסחרת לפי שווי שוק של 11.7 מיליון דולר בלבד.

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: דוחות רווח , תעופה וביטחון , תעשייה ישראלית