אלביט חוצה לראשונה את מחסום המיליארד דולר ברבעון

20 מרץ, 2018

הכנסות החברה ברבעון הרביעי עלו ב-5% ל-1.009 מיליארד דולר, וב-2017 עמדו ההכנסות על 3.37 מיליארד דולר. העלייה המשמעותי ביותר במכירות נרשמה בשוק האירופי

אלביט מערכות (Elbit), שחתמה בשבוע שעבר על הסכם לרכישת תעש מערכות תמורת 1.8 מיליארד שקל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2017 כולה.

לראשונה בתולדות החברה חצתה אלביט ברבעון הרביעי את רף מיליארד דולר בהכנסות. ההכנסות של אלביט ברבעון הרביעי עלו ב-5% בהשוואה לרבעון המקביל והסתמכו ב-1.009 מיליארד דולר. למרות העלייה בהכנסות, הרווח הגולמי במונחי Non-GAAP ברבעון הרביעי נשאר כמעט ללא שינוי ברמה של 288.7 מיליון דולר, וזאת בשל ירידה בשולי הרווח מ-30.3% ברבעון הרביעי של 2016 ל-28.6% ברבעון הרביעי של 2017. הרווח התפעולי במונחי Non-GAAP ברבעון הרביעי של 2017 עלה מ-97.3 מיליון דולר ל-110.5 מיליון דולר.

בשנת 2017 כולה הסתכמו הכנסות אלביט ב-3.377 מיליארד דולר, עלייה של 3% בהשוואה ל-2016. הרווח הגולמ במונחי  Non-GAAPבשנת 2017 הסתכם ב-1.02 מיליארד דולר (30.2% מסך ההכנסות), לעומת רווח גולמי של 990.8 מיליון דולר (30.4% מסך ההכנסות) אשתקד. הרווח הגולמי במונחי GAAP-US לשנת 2017 הסתכם ב- 997.9 מיליון דולר (29.5% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 959.6 מיליון דולר (29.4% מסך ההכנסות) אשתקד.

צבר ההזמנות של החברה ליום 31 בדצמבר 2017 הסתכם ב- 7.647 מיליארד דולר, לעומת צבר של 6.909 מיליארד דולר ליום 31 בדצמבר 2016. כ- 73% מצבר ההזמנות של החברה נובע מהזמנות מלקוחות מחוץ לישראל, וכ-65% מצבר ההזמנות מתוכנן לביצוע במהלך השנים 2018 ו- 2019.

המערכות המוטסות ממשיכות להוביל את מכירות אלביט

שני התחומים העיקריים שתרמו להכנסות החברה היו תחום המערכות המוטסות ותחום מערכות התקשו"ב. בתחום המערכות המוטסות עלו הכנסות אלביט מ-1.24 מיליארד דולר ל-1.27 מיליארד דולר, כ-33.7% מכלל ההכנסות. בתחום מערכות תקשו"ב ירדו ההכנסות מ-1.22 מיליארד דולר ב-2016 ל-1.14 מיליארד דולר ב-2017 (33.9% מכלל ההכנסות). באלביט מציינים כי הקיטון בהכנסות החטיבה נבע בעיקר כתוצאה מירידה במכירת מערכות תקשו"ב לא מאוישות (UAS) ללקוחות באמריקה הלטינית.

העלייה המשמעותית ביותר נרשמה בתחום מערכות היבשה. הכנסות החטיבה עלו ב-2017 ב-23% והסתכמו ב-503 מיליון דולר, וזאת בעקבות גידול במכירת מערכות לוחמה אלקטרונית ומערכות לטנקים באירופה. מכירות מערכות אלקטרו-אופטיות גדל מ-276 מיליון דולר ל-341 מיליון דולר בעיקר כתוצאה מגידול במכירת מערכות מודיעין אווירי ומערכות ראיית לילה באסיה-פסיפיק ומערכות הגנת מטוסים באזורים גאוגרפיים אחרים.

בהתפלגות לפי אזורים גיאוגרפיים, צפון אמריקה המשיכה להוות שוק היעד העיקרי של אלביט, והיוותה כ-24.5% מכלל ההכנסות. הגידול המשמעותי ביותר נרשם בשוק האירופי, שבו הסתכמו הכנסות אלביט ב-764 מיליון דולר, בהשוואה ל-640 מיליון דולר בשנה שעברה. באלביט מציינים כי הגידול במכירות באירופה נבע בעיקר כתוצאה מגידול במכירות מערכות לרכב משורין ומערכות רדיו. האזורים היחידים שבהם נרשמה ירידה במכירות הם אסיה-פסיפיק ואמריקה הלטינית. הירידה במכירות באסיה פסיפיק נבעה בעיקר מירידה במכירות מערכות בקרת אש לטנקים ו-UAS. הירידה במכירות באמריקה הלטינית נבעה בעיקר ממכירות נמוכות יותר של מערכות שליטה ובקרה לטנקים.

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ״ל אלביט מערכות, ציין כי החברה פועלת בסביבה עסקית איתנה. "אנו רואים גידול בשורה של תקציבי ביטחון בעולם ועלייה בעדיפות שמקבלים תחומי המיקוד שלנו. הפעילות העסקית שלנו מגוונת מבחינה גיאוגרפית ומתפלגת בצורה כמעט שווה בין צפון אמריקה, אירופה, ישראל ואסיה פאסיפיק, דבר המקנה מימד נוסף של יציבות לעסקינו."

מכליס הוסיף: "בייחוד אנו מרוצים מהגידול המתמשך בצבר ההזמנות שלנו שגדל השנה ב-11% וכולל מרכיב גדול יותר של פרויקטים לטווח ארוך, בהשוואה לשנים האחרונות. הגידול המתמשך בצבר ההזמנות לו היינו עדים ברבעונים האחרונים היתרגם לצמיחה במכירות של 6% ברבעון הרביעי, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. כל אלו שיפרו את מיצובה של אלביט מערכות כספק בינלאומי מוביל של פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לשוק הבטחוני וביטחון הפנים."

 

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: דוחות רווח , תעופה וביטחון , תעשייה ישראלית