Orckit צריכה להגיב עד סוף השבוע לבקשה לפירוקה

23 יוני, 2014

הרמטיק נאמנות טוענת שחברת Orckit לא עומדת בהסדרי התשלומים שלה לבעלי אגרות החוב. "מצבה הכספי מסכן את מעמדה כעסק חי"

הרמטיק נאמנות טוענת שחברת Orckit לא עומדת בהסדרי התשלומים שלה לבעלי אגרות החוב

בית המשפט המחוזי בתל-אביב העניק לחברת אורכית (Orckit) ארכה של מספר ימים, כדי להעניק לה אפשרות הגיב לבקשה לפירוקה שהוגשה על-ידי חברת הרמטיק נאמנות, המייצגת את מחזיקי אגרות החוב של החברה. השופטאיתן אורנשטיין הסכים לתת לחברה אפשרות להגיש לבקשה עד ליון חישי השבוע, ה-26.6.2014.

משנת 2007 ועד היום הנפיקה אורכית אגרות חוב שהיקפן כיום מסתכם בכ-60 מיליון שקל. בשנת 2012 החברה התקשתה להחזיר את תשלומי האגרות למשקיעים והחל סבב של דיונים, סכסוכים והתערבות בתי המשפט בהסדר חובות עם בעלי אגרות החוב. הבקשה האחרונה הוגשה לאחר שאורכית הודיעה בלפני כשבועיים שהיא לא מתכוננת לשלם את הרבית לבעלי אגרות החוב, "מפאת חשש לטענה של העדפת נושים".

ההודע הזו הייתה כנראה מיקוח אחד יותר מדי מצד בעלי האגרות של סדרה א' (היהף של כ-16 מיליון שקל), ולכן הגישה הנאמן שלהן, חברת הרמטיק, בקשה לפירוק החברה ולמינוי עורכי הדין תומר ברם ואמיר פלמר למפרקים הזמניים של החברה. מעניין לציין שאמיר פלמר מונה למפרק זמני גם של חברת SDS, וגם אז בעקבות בקשת פירוק של חברת הרמטיק.

החברה טענה בבקשה לבית המשפט, שהחברה לא עומד באופן עקבי בהתחייבויותיה מהעבר, ושמצבה הכספי מסכן את מעמדה כעסק חי. בדו"ח לרבעון הראשון של 2014 כותבת אורכית ש"יכולתה של החברה להתנהל כעסק חי תלויה בגיבושו ויישומו של הסדר חוב בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב, אשר יכולול את המרת החוב לסדרה חדשה של אגרות חוב ללא זכות החזרה…".

מבחינת המשקיעים, החברה כנראה כבר הגיעה אל סוף דרכה: מתחילת השנה התכווץ שווי השוק שלה בכ-60% וכיום היא ניסחרת בבורסה של תל-אביב לפי שווי חברה של כ-4.3 מיליון שקל בלבד.

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: חדשות , תעשייה ישראלית , תקשורת