חניונים אוטונומיים הפכו למנוע הצמיחה של יוניטרוניקס

29 נובמבר, 2017

המכירות של תחום הפתרונות האוטומטיים צמחו ב-45% ברבעון השלישי, והביאו את יוניטרוניקס לצמיחה של 24% במכירות: 45.3 מיליון שקל. החברה עברה מהפסד תפעולי לרווח תפעולי של 400,000 שקל ונסחרת בתל-אביב לפי שווי של 315 מיליון שקל

חברת יוניטרוניקס (Unitronics), המייצרת מחסנים אוטומטיים וחניונים אוטונומיים ונמצאת בשליטת קרן פימי, מדווחת על גידול של כ-24% בהכנסות ברבעון השלישי של 2017 לכדי 45.3 מיליון שקל, וזאת לעומת 36.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכמו בכ-132.8 מיליון שקל, גידול של כ-17% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יוניטרוניקס פועלת בשני תחומי עיקריים: מוצרי אוטומציה תעשייתית, ובעיקר בקרים מתוכנתים, ותכנון והקמה של חניונים רובוטיים אוטונומיים ומערכות לוגיסטיות אוטומטיות כגון מחסנים אוטומטיים.

לפני כשנתיים החלה החברה במהלך של רה ארגון ארוך טווח שמטרתו היתה לחזק את תחום המערכות הלוגיסטיות האוטומטיות ותחום פתרונות החנייה הרובוטיים. במסגרת המהלך, החברה פיצלה את פעילותה לשתי חטיבות עיקריות – חטיבת המוצרים, שמרכזת את תחום הבקרים, וחטיבת הפתרונות האוטומטיים, הכוללת את הפרויקטים להקמת מחסנים אוטומטיים וחניונים אוטונומיים. במרץ 2016 רכשה קרן פימי את השליטה בחברה.

תחום המוצרים, שעדיין מהווה את החלק הארי בהכנסות החברה, רשם ברבעון השלישי של 2017 גידול של כ-8% בהכנסות ל-30.2 מיליון שקל. עם זאת, הצמיחה המשמעותית בתקופה זו נרשמה בתחום הפתרונות האוטומטיים, שהכנסותיו ברבעון השלישי של 2017 עלו ב-79% ל-14.9 מיליון שקל.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי עמד על 13.7 מיליון שקל, ואילו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכם הרווח הגולמי ב-38.9 מיליון שקל. הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם ב-2.3 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-3.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של שנת 2016. בחברה מציינים כי בתחום הפתרונות האוטומטים השיפור נובע בעיקר מקיטון בהוצאות בשל התייעלות בתהליך הייצור, ואילו בתחום המוצרים השיפור נובע מגידול בהכנסות.

מניית יוניטרוניקס בבורסה בתל-אביב

בשורה התחתונה, החברה הצליחה לעבור מהפסד לרווח: הרווח הנקי לרבעון השלישי של השנה נאמד בכ-400,000 שקל, לעומת הפסד של כ-4.9 מיליון שקל שנרשם ברבעון השלישי של שנת 2016. חיים שני, מייסד ומנכ"ל יוניטרוניקס: "אנחנו מתחילים לראות את פירות העבודה שהושקעה בתחום הפתרונות האוטומטיים, הן בתחום המכירות והשיווק והן בתחום התפעולי. התוצאות ניכרות בשיפור המתמשך בשורת ההכנסות ובשורת הרווחיות של תוצאות פעילות מגזר זה".

חניונים אוטומטיים למכונית האוטונומית העתידית

Unitronics Automated Parking Solution

אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים של החברה הוא תחום החניונים האוטונומיים. יוניטרוניקס פיתחה טכנולוגיית חניה אוטומטית הכוללת מערך יחידות רובוטיות המנוהלת באמצעות תוכנות ייעודיות שנועדו לאפשר אחסון אוטומטי יעיל של רכבים בחניון ושליפתם במהירות בתום החניה. הטכנולוגיה שעליה מתבססים החניונים תאפשר בעתיד אינטגרציה עם רכבים אוטונומיים כך שיוכלו להחנות באופן עצמאי בחניונים אלו.

הגידול בהכנסות החברה בתחום זה נובע מהתרחבות הפעילות העסקית של החברה בשוק בצפון אמריקה, שוק היעד העיקרי של החברה. מתחילת השנה דיווחה החברה על זכייה בשלושה חוזים בהיקף של כ-63 מיליון שקל להקמת חניונים אוטונומיים בקליפורניה, ניו יורק וטקסס. עד כה חתמה החברה על 11 החוזים לאספקת חניוניים אוטונומיים ללקוחות בצפון אמריקה, ומתוכם כבר השלימה החברה את ההתקנה של 6 חניונים המכילים ביחד כ-1,400 מקומות חנייה.

יוניטרוניקס מייצאת את מוצריה ושירותיה באמצעות למעלה מ-165 מפיצים ברחבי העולם ובאמצעות שתי חברות בנות בארצות הברית. יוניטרוניקס מעסיקה כ-230 עובדים. מטה החברה ומשרדיה בישראל ממוקמים בקריית שדה התעופה.

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: בקרה וציוד תעשייתי , דוחות רווח , תעשייה ישראלית