רשף זכתה במכרז מרעומים בהיקף 17-19 מיליון דולר

חברת רשף טכנולוגיות (Reshef Technologies) מאור יהודה ושדרות קיבלה הודעה מלקוחה שלה בדרום מזרח אסיה, על זכייתה במכרז לאספקת 5 מיליון מרעומי ארטילריה במשך 10 שנים, בקצב של 500 אלף מרעומים בשנה. היקף המכרז הוא 170-190 מיליון דולר, כאשר חלקה של רשף בתוכו צפוי להסתכם בכ-17-19 מיליון דולר. כך דיווחה ארית תעשיות, שהיא החברה האם של רשף. הלקוחה היא חברה ביטחונית הנמצאת בשליטת משרד ההגנה של אותה המדינה. מהודעות קודמות של החברה, עולה שככל הנראה מדובר בחברת Baharat Electronics ההודית.

רשף עוסקת בפיתוח וייצור מרעומים אלקטרוניים עבור ארטילריה, מרגמות, טנקים, רקטות ארטילריות וחימוש משוטט מדויק (חמ”מ). היא נמצאת בבעלות ארית תעשיות, ומהווה את הפעילות העיקרית שלה. אומנם ארית מחזיקה גם ב-100% בחברה הבת פי.די מערכות אלקטרו אופטיות, אולם היא משמשת כקבלנית משנה של רשף. בעקבות ההודעה על הזכייה במכרז, זינקה מניית ארית בבורסה בתל-אביב בכמעט 39%, והיא נסחרת כעת לפי שווי שוק של כ-132.6 מיליון שקל.

שותופת עסקית וטכנולוגית ארוכת שנים

מאז שנת 2015 קיים שיתוף פעולה אסטרטגי בין רשף ובהראט בהתמודות על מכרזי המרעומים של הצבא ההודי. במסגרת השותפות, בהראט מייצרת בעצמה את המרעומים, למעט רכיב קריטי במרעומים המסופק לה על-ידי רשף. רשף גם סייעה לה להקים מפעל הרכבת מרעומים אלקטרוניים עבור תחמושת קרקעית, ומעניקה סיוע טכני בייצור והרכבת המרעומים. הלקוחה רשאית לייצר את המרעומים בעצמה או לרכוש רכיבים מגורמים שלישיים, למעט רכיב קריטי במרעום המסופק על-ידי רשף.

בשנים 2016-2020 היא סיפקה את הרכיבים לייצור 750,000 מרעומים במספר מכרזים (חלקה בהם התסכם בכ-40 מיליון דולר). בשנת 2022 בוצעה הזמנה נוספת בהיקף של כ-370,000 מרעומים, שבו הסתכם חלקה של רשף בכ-15.3 מיליון דולר. כיום החברה מתמודדת על מכרז נוסף של 393,000 מרעומים. שתי החברות נמצאות כעת בתהליך בדיקה של שיתוף הפעולה, במטרה להרחיב את הפעילות המשותפת אל סוגים נוספים של מרעומים אלקטרוניים, מעבר למרעומים הארטילריים שבמכרז הרב-שנתי.

רשף דיווחה על ביטול הזמנה של 19 מיליון שקל

חברת רשף טכנולוגיות (Reshef Technologies) מאור יהודה ושדרות קיבלה הודעה מחברה ביטחונית שהיא לקוחה שלה, על ביטול הזמנה לפיתוח ואספקת מרעומים בהיקף של 19 מיליון שקל. כך דיווחה ארית תעשיות, המחזיקה את רשף בבעלותה. בעקבות ביטול ההזמנה, החברה הביטחונית תשלם לרשף את ההוצאות שהיו לה עד היום, בהיקף של כ-4 מיליון שקל. מדובר בפרוייקט של משרד הביטחון הישראלי, שעבורו התבקשה רשף לפתח מרעומים חכמים ולשלב אותם במוצרי החברה הביטחונית. על פי התחזיות הראשונות של הפרוייקט, האספקה היתה אמורה להתבצע במחצית השנייה של 2022.

להערכת החברה, ביטול ההזמנה לא ישפיע על פעילותה השוטפת של רשף. ארית תעשיות הינה חברת החזקות הפועלת באמצעות החברות הבנות רשף טכנולוגיות הממוקדת בשוק המרעומים וחברת פי.די. מערכות אלקטרו אופטיות, אשר עוסקת בשנים האחרונות במתן שירותי קבלנות משנה. בדו"ח השנתי של 2021 החברה דיווחה על ירידה חדה מאוד במכירות: 7.7 מיליון שקל בלבד, בהשוואה למכירות של 51.6 מיליון שקל ב-2020. הירידה הוסברה בקיטון בתקציבי הביטחון בעולם ובהשפעות מגיפת הקורונה.

רשף עוסקת בפיתוח וייצור מרעומים אלקטרוניים עבור ארטילריה, מרגמות, טנקים, רקטות ארטילריות וחימוש משוטט מדויק (חמ"מ). בחודש מאי 2022 היא קיבלה הזמנת המשך בהיקף של 9.7 מיליון דולר לאספקת מרעומים לחברת Baharat Electronics ההודית. בדצמבר 2015 נחתם בין שתי החברות הסכם שיתוף פעולה ארוך טווח שבמסגרתו סייעה רשף לבהראט להקים מפעל לייצור מרעומים אלקטרוניים עבור תחמושת קרקעית, כאשר התמורה המרכזית של רשף היא אספקת מרכיב קריטי במרעומים ואופציה לקבלת בלעדיות על אספקת מרכיבים נוספים. ההסכם הוא ל-15 שנה והיה חלק מההיערכות של בהראט להתמודדות מול מכרז גדול של הצבא ההודי שבו היא זכתה בסוף 2017: אספקת כ-390 אלף מרעומים עבור פגזים בקוטר 155 מ”מ.

תנאי הסביבה הקשים ביותר

הנהלת החברה ומרכז הפיתוח שלה פועלים מאור יהודה. המרעומים מיוצרים במפעל של החברה בשדרות הפועל משני מבנים בשטח כולל של כ-2,000 מ"ר. במפעל מיוצרות תתי-מערכות בטכנולוגיות ייצור מיוחדות ומורכבים בו המוצרים הסופיים. מדובר בייצור מיוחד במינו בתעשיית האלקטרוניקה, מכיוון שהוא משלב מעגלים אלקטרוניים עם רכיבים נפיצים בעלי ממשק חשמלי, נפצים חשמליים, בוכנות פירוטכניות ומחוללי זרם ומתח מיוחדים.

בנוסף, היא צריכה לזווד את המעגלים והרכיבים האלקטרוניים והאלקטרומכניים באופן המעניק להם עמידות בתנאים תאוצה וטמפרטורה המאפיינים את הסביבה של ירי מקנה תותח או מרגמה. להערכת החברה שוק המרעומים האלקטרוניים הוא קשה ביותר, מכיוון שרוב הממשלות בעולם מעדיפות לרכוש מרעומים מחברות מקומיות. ארה"ב ומדינות אירופה אחראיות לכ-50% מרכש המרעומים האלקטרוניים בעולם, ויצרניות מרעומים מאירופה וארה"ב מחזיקות בכ-75% משוק המרעומים האלקטרוניים העולמי.