AMS עשויה לאבד את הלקוח הגדול ביותר שלה

18 יוני, 2014

חברת AMS קיבלה הודעה על צמצום הייצור של לקוח המייצר מערכות אופטיות לתעשייה, ואשר היקף ההזמנות שלו הסתכם בכ-10.2 מיליון שקלים בשנת 2013

חברת AMS קיבלה הודעה על צמצום הייצור של לקוח שהיקף ההזמנות שלו הסתכם בכ-10.2 מיליון שקלים בשנת 2013

חברת AMS, שהיא קבלנית שירותי ייצור אלקטרוני (EMS) מראש העין, דיווחה היום בהודעה לבורסה שהיא קיבלה הודעה מלקוח מהותי, שלפיה בכוונתו לצמצם באופן ניכר את היקף הפעילות עם החברה במהלך הרבעונים הקרובים, לאור שינויים באסטרטגיה התפעולית שלו.

מדובר בלקוח המייצר מערכות אופטיות לתעשייה, ואשר היקף ההזמנות שלו הסתכמו בכ-10.2 מיליון שקלים בשנת 2013, אשר היוו כ-19% מהמכירות באותה שנה. היקף המהלך עדיין לא ברור, שכן החברה עדיין לא קיבלה תחזית על היקף הפעילות שתצומצם ולוחות הזמנים.

בהודעת החברה היא העריכה שלצמצום הפעילות "לא צפויה להיות השפעה מהותית על הכנסות החברה בשנת 2014". שירותי הייצור הכוללים (Turn-key) של החברה ניתנים בהסתמך על הזמנות עבודה ו/או תחזית הזמנות מחייבת לתקופה של 3-6 חדשים מראש, המעודכנת מדי חודש.

למרות זאת, בדו"ח השנתי שלה, שפורסם בחודש מרץ, היא מעריכה שהלקוחות לא נוטים להחליף קבלנים לעתים קרובות: "מורכבות הליך הייצור גורמת ללקוח לעלויות נוספות בעקבות העברת הפעילות מהחברה לקבלן מתחרה. עובדה זו עשויה להוות שיקול במעבר לקוחות החברה לקבלן מתחרה".

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: חדשות , ייצור וקבלנות משנה , תעשייה ישראלית