IVC: חברות ההייטק גייסו ברבעון השני 1.26 מיליארד דולר

19 יולי, 2017

זהו הרבעון השני בטיבו מבחינת היקף גיוסי ההון בחמש השנים האחרונות. היקף הגיוס הממוצע עלה ברבעון השני בשיעור משמעותי ועמד על 8 מיליון דולר לעסקה

IVC-Israel Q2 Report

ברבעון השני של 2017 גייסו חברות ההייטק בישראל הון בהיקף של 1.26 מיליארד דולר ב-157 עסקאות, כך עולה כך עולה מהדו"ח הרבעוני של חברת המחקר IVC ופירמת עו"ד זיסמן אהרוני גייר ושות'. זהו הרבעון השני בטיבו מבחינת היקף גיוסי ההון בחמש השנים האחרונות. מהדו"ח עולה כי חל זינוק במספר העסקאות מעל 20 מיליון דולר– 21 עסקאות היוו כ-55% מסך ההון שגויס ברבעון זה. על פי עורכי הדו"ח, עסקת מובילאיי היתה אחד הגורמים לרוח הגבית בסנטימנט בקרב קהילת המשקיעים כלפי בהיי-טק הישראלי.

על פי הדו"ח, מספר העסקאות ברבעון השני של 2017 אמנם היה נמוך ב-4% מהממוצע בשנתיים האחרונות, שעמד על 164 עסקאות לרבעון, אך היקף הגיוס הממוצע עלה ברבעון השני בשיעור משמעותי ועמד על 8 מיליון דולר לעסקה, וזאת בהשוואה לממוצע של 6.8 מיליון דולר לגיוס ברבעון הקודם.

בסיכום המחצית הראשונה של 2017, גייסו 312 חברות היי-טק ישראליות 2.3 מיליארד דולר, שני בהיקפו רק למחצית הראשונה של 2016, שבה גוייסו 2.8 מיליארד דולר ב-368 עסקאות. למרות העליה בהיקף ההון המגויס, מספר העסקאות במחצית הראשונה של השנה נמוך ב-8% מהממוצע החצי שנתי בארבע השנים האחרונות.

עלייה בהשקעות של קרנות הון סיכון

לאחר מגמה של ירידה סדרתית ברבעונים הקודמים, הדוח של IVC  מצביע על עלייה בהיקף גיוסי ההון שהתבצעו בהשתתפות קרנות הון סיכון. לפי ממצאי הדו"ח, ברבעון השני של 2017 הסתכמו העסקאות שהתבצעו בהשתתפות קרנות הון סיכון ב-919 מיליון דולר, עלייה של 12% בהיקף בהשוואה לממוצע בשלוש השנים האחרונות.

קובי שמנה, מנכ"ל מכון המחקר IVC, מציין: "העלייה הזו בהיקפי הפעילות של הקרנות מחזקת מספר מגמות מקבילות בהן הבחנו ברבעון האחרון. מחד, מספר הסבבים הגדולים מעל 20 מיליון דולר לעסקה עלה בצורה משמעותית וגרם לעלייה בסכום הכולל שגויס בסבבים גדולים, וזאת למרות שהיקפו של סבב גדול ברבעון השני לא עלה על 33 מיליון דולר בממוצע. בנוסף, אנחנו רואים שההיקף הממוצע לסבב גיוס קטן, עד 5 מיליון דולר, עלה בצורה משמעותית ברבעון השני, וזאת למרות שמספר העסקאות הקטנות דווקא ירד. בטווחי הביניים נרשמה עלייה מינורית הן במספר הגיוסים והן בסכומים הממוצעים לסבב".

שימנה אף מסביר את המשמעות של הממצאים המורכבים. "העלייה בסך הגיוסים ברבעון לא מוטה בגלל מספר עסקאות ענק שמעוותות את הממוצע כלפי מעלה, כפי שהיה ברבעון השיא בשנה שעברה, אלא מעידה על שינוי אמיתי בצורה שבה מתנהלים סבבי גיוס בשוק המשקיעים, במיוחד קרנות הון הסיכון, שבוחרות לבצע פחות עסקאות בסך הכול, אבל מוכנות להשקיע סכומים גדולים יותר בכל סבב, כמעט בכל שלבי ההשקעה.

עסקת מובילאיי נתנה רוח גבית לכל היי-טק

ברבעון השני של 2017 חברות היי-טק ישראליות בשלבי הביניים גייסו כ-462 מיליון דולר, כ-37% מסך ההון שגוייס, ולמעשה המשיכו להוביל בהיקף ההון שגוייס זה הרבעון הרביעי ברציפות. העלייה נזקפת במידה רבה לזכותן של 19 חברות היי-טק ישראליות בשלות שגייסו סכום כולל של 428 מיליון דולר, 34% מסך ההון שגוייס( ברבעון הנוכחי, עלייה בהשוואה לשלושה רבעונים קודמים וחלשים.

יחד עם זאת, סך ההון שגויס בידי חברות בשלות ברבעון השני של השנה נמוך משמעותית מ- 726 מיליון דולר שגוייסו בידי 25 חברות בשלות ברבעון השני של 2016, אז החברות הבשלות גייסו 42 אחוזים מסך ההון הכולל.

על פי הדו"ח, חברות סטארט-אפ גייסו ברבעון השני של השנה בסבב מימון הסיד (seed) סכום כולל של 65 מיליון דולר, עלייה בהשוואה לרבעון הקודם ולרבעון המקביל אשתקד, שבהם גייסו חברות סיד 35 מיליון דולר ו-41 מיליון דולר, בהתאמה. לדברי עו"ד שמוליק זיסמן, שותף מנהל בזיסמן אהרוני גייר ושות', "מעבר לעלייה הכללית בהיקף הגיוסים, הנתון המעודד ביותר בדו"ח הנוכחי הוא הכפלת ההשקעות בסיד ביחס לרבעון הקודם ואף ביחס לרבעון המקביל אשתקד. נתונים אלה מעידים כי התחזית הקודמת שלנו, ולפיה עסקת מובילאיי תיתן את אותותיה ברבעונים הבאים, כשנצפה בעלייה בהיקפי הגיוסים כאות וכהוכחה מחודשת לטיבן ואיכותן של החברות הישראליות – התממשה, ולא בכדי. ההייטק הישראלי ממשיך לצמוח ולזכות לאמון מוגבר של המשקיעים והקרנות הזרות. בסופו של יום – חרף הסיכון הגבוה המגולם בהשקעות הצעירות – אין כמותן כדי להבטיח את חוסנו ועתידו של המשק ושל קטר ההייטק הישראלי, ולאפשר תשואה יוצאת דופן למי שלוקח סיכונים".

שיא בהיקף הגיוס בסקטור מדעי החיים

חברות התוכנה הישראליות הובילו את גיוסי ההון ברבעון השני של 2017 עם גיוס הון כולל של 482 מיליון דולר, כ-38% מסך הגיוסים. במקום השני ניצבות חברות מדעי החיים, עם עסקאות בהיקף של 387 מיליון דולר (כ-31% מסך הגיוסים). בסיכום המחצית השנייה של השנה רשמו חברות מדעי החיים שיא בהיקף גיוסי ההון עבור הסקטור, עם הון בהיקף של 622 מיליון דולר, עלייה של 32% בהשוואה למחצית הראשונה של 2016.

עו"ד זיסמן כי "נתון זה מעיד על האיכות הגבוהה של תעשיית מדעי החיים בישראל, וכן על האמון הרב שהמשקיעים רוכשים לחברות ישראליות בתחום. אני צופה שנמשיך לראות גידול בהשקעות בתחום זה וכי ממוצע הגיוס ימשיך ויגדל."

 

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: גיוסי הון , השקעות והון סיכון , מחקרים ונתוני שוק