IQM הפינית סיפקה לבר-אילן ולאוניברסיטה העברית שבב עם 12 קיוביטים

חברת IQM הפינית, המפתחת חומרה ותוכנה למחשבים קוונטיים, סיפקה לאוניברסיטת בר-אילן ולאוניברסיטה העברית רכיבים של מחשב קוונטי כחלק משיתוף פעולה מחקרי. ל-Techtime נודע כי IQM סיפקה לשתי האוניברסיטאות הישראליות, ללא תשלום, משלוח ראשון של שבב הכולל 12 קיוביטים, מתוך מטרה שהחוקרים הישראלים יבצעו ניסויים ויחקרו היבטים יישומיים שונים של הרכיבים הקוונטיים הללו, וישתפו את IQM בידע ובממצאים.

תוצאות מדידה שהתבצעה באוני' העברית

מדובר ברכיב חומרה חלקי ולא במעבד קוונטי מלא. את שתי קבוצות המחקר יובילו פרופ' נדב כץ, ראש המרכז לאינפורמטיקה קוונטית באוניברסיטה העברית, ופרופ' מיכאל שטרן מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר-אילן. בהמשך צפויה IQM לשלוח לאוניברסיטאות רכיבים נוספים, ובחברה הפינית מקווים כי שיתוף הפעולה האקדמי יוביל בסופו של דבר לשיתופי פעולה מסחריים.

IQM מפתחת מחשבים קוונטיים אשר מיועדים עבור מרכזי נתונים ומכוני מחקר. הקיוביטים, יחידות הבסיס החישוביות במחשב קוונטי, של IQM מתבססים על מוליכי-על. בשנת 2020 נבחרה IQM על ידי ממשלת פינלנד להקים בשיתוף מכון המחקר הטכני הלאומי VTT לבנות את המחשב הקוונטי הראשון של המדינה. על פי התוכנית, המחשב אמור לכלול 52 קיוביטים עד שנת 2024. בחודש נובמבר 2021 הכריזו IQM ו-NTT על הגעה לאבן דרך של מחשב קוונטי עובד עם 5 קיוביטים. לפני כחצי שנה נבחרה IQM גם על ידי ממשלת גרמניה לבנות מחשב קוונטי שמיועד לפעול בממשק עם מחשב-על ולהאיץ פתרון בעיות חישוביות שמחשבי-על מתקשים לפתור.

פרופ' כץ, המוביל את המחקר באוניברסיטה העברית, אמר בשיחה עם Techtime: "הם סיפקו לנו את הליבה, השבב, ואנחנו מספקים את המעטפת שכוללת ציוד קירור, בקרה, סימולציה, אלקטרוניקה וכדומה. אנחנו חוקרים את תהליך המדידה הקוונטית ושאלות יישומיות הנוגעות לאופנים שבהם ניתן לשפר את הביצועים של הקיוביטים ולהפחית את שיעור השגיאות.  IQM מספקת עבורנו רכיבים ברמה מאוד גבוהה, ואנחנו מביאים את העומק האקדמי. תחום המחשוב הקוונטי מתפתח כל הזמן, אבל הדרך עוד ארוכה, וההתקדמות תושג בשיתופי פעולה. בישראל יש יזמות והון אנושי, וזה מה שגרם ל-IQM ליזום את שיתוף הפעולה.