TI הכריזה על בקרי טעינה למחברי USB-C ו-USB PD

חברת טקסס אינסטרומנטס (Texas Instruments) הכריזה על רכיבי ניהול טעינה ממותגת של סוללות (buck-boost battery charger) וניצול האנרגיה בסוללות, באמצעות מחברי USB Type-C ו-USB Power Delivery, המספקים טעינה מהירה ביעילות של 97%. הרכיבים החדשים מדגם BQ25790 ו-BQ25792 מספקים זרמי טעינה של עד 5A לסוללות ומערכי סוללות הכוללות עד ארבעה תאים, בטווח המתחים 3.6V-24V.

תקן USB PD מייתר את הצורך במטענים נפרדים למכשירים שונים. הוא מספק יכולת טעינה מותאמת אוטומטית בטווח 5W-100W, המתאימה לרוב המכשירים הביתיים, דוגמת טלפון, מחשב, מקדחה חשמלית וכדומה. התקן כולל הקמת ערוץ תקשורת בין המטען למכשיר הנטען. בערוץ הזה ועבד מידע על דרישות הטעינה של המכשיר הספציפי, והמטען מבצע את הטעינה הנדרשת בהתאם למיפרט של כל צרכן.

רכיבי הבקרה החדשים מאפשרים טעינה ממקורות שונים, דוגמת מכשירים אלחוטיים, תאים סולאריים מחברים בכלי-רכב  ועוד. רכיבי הטעינה הממותגים כוללים טרנזיסטורי מיתוג מסוג MOSFET, טרנזיסטורי FET לסוללה, מעגלי חישת זרם ובורר. הם מגיעים לצפיפות הספק של 155mW/mmומספקים זרמי רוגע נמוכים במיוחד של כ-1µA. הרכיבים החדשים מופיעים במארזי WCSP ו-QFN. בנוסף, החברה הכריזה על זמינות כרטיס הפיתוח BQ25790EVM עבור הרכיבים החדשים.

כרטיס הפיתוח BQ25790EVM לתכנון ובדיקת ניהול טעינת וניצול סוללות
כרטיס הפיתוח BQ25790EVM לתכנון ובדיקת ניהול טעינת וניצול סוללות

למידע נוסף: BQ25792, BQ25790, BQ25790EVM