TI הכריזה על ממירי SAR ADC הדוגמים שני ערוצים בו-זמנית

9 מרץ, 2011

הרכיבים החדשים הם: ADS8363 להמרת מילה בת 16 סיביות, ADS7263 להמרת מילה בת 14 סיביות ו-ADS7223 להמרת מילה בת 12 סיביות. כל הממירים בעלי תאימות מגעים מלאה ופועלים במהירות של עד 100MSPS

הרכיבים החדשים הם: ADS8363 להמרת מילה בת 16 סיביות, ADS7263 להמרת מילה בת 14 סיביות ו-ADS7223 להמרת מילה בת 12 סיביות. כל הממירים בעלי תאימות מגעים מלאה ופועלים במהירות של עד 100MSPS

אלקטרוניקה הייטק TI ADCחברת טקסס אינסטרומנטס (TI) הכריזה על ממירי ADC בשיטת קירוב עוקב (Successive Approximation) המבצעים דגימה בו-זמנית של שני ערוצים נפרדים.

הרכיבים החדשים הם: ADS8363 להמרת מילה בת 16 סיביות, ADS7263 להמרת מילה בת 14 סיביות ו-ADS7223 להמרת מילה בת 12 סיביות. כל הממירים בעלי תאימות מגעים מלאה ופועלים במהירות של עד 100MSPS.

מקורות מתח ייחוס

הממירים כוללים שני מקורות ייחוס נפרדים של 2.5V, המבוקרים באופן עצמאי. הדבר מסייע לפשט את תכנון המערכת, לבצע כיול הגבר נפרד של הממירים, ולממש מגבר בעל הגבר (Gain) ניתן לתכנות. בנוסף, הדבר מצמצם את הצורך בפעולות לשיפור האות החיצוני כאשר נדרשות רמות הגבר שונות לכל אחד מממירי ה-ADC.

הם מיועדים ליישומים תעשייתיים ויישומי אנרגיה, כגון בקרת מנועים, מדידת הספקים בממסרי הגנה, בקרת הספק אוטומטית, המרות מתח AC/DC במערכות אנרגיה סולרית ואנרגיית רוח ועוד.

הממירים תומכים בעד 8 ערוצי כניסה דמויי כניסה דיפרנציאלית (הפרשית), או ב-4 ערוצי כניסה דיפרנציאליים מלאים. רגיסטרים פנימיים הפועלים בשיטת FIFO (ראשון נכנס ראשון יוצא) מקטינים את גישת המעבד ומאפשרים לווסת את פעולתם בין הפחתת ההספק לבין עלייה בביצועים, בהתאם לצורך. הרכיבים מותאמים לתנאי סביבה קשים ועובדים בטמפרטורות של עד 125 מעלות צלסיוס.

למידע נוסף: www.ti.com/ads8363-preu

אלקטרונקה והייטק ממירי ADC
דיאגרמת המלבנים של ADS8363

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: ANALOG , חדשות , רכיבים