ישראל נערכת לרגולציה בתחום הבינה המלאכותית

18 דצמבר, 2023

משרדי החדשנות והמשפטים פירסמו מסמך עקרונות, שלאחר שיתורגם להחלטת ממשלה יביא להקמת מוקד ידע אשר יסייע לרגולטורים לקבוע את תקנות האימוץ והשימוש בארץ במערכות בינה מלאכותית

שבוע לאחר שהאיחוד האירופי פירסם את עקרונות הבקרה והרגולציה על בינה מלאכותית, גם מדינת ישראל מצטרפת למהלך, ומפרסמת מסמך עקרונות למדיניות הרגולציה שלה בתחום. המסמך גובש על-ידי המטה לבינה מלאכותית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ביחד עם מחלקת הייעוץ חקיקה במשרד המשפטים. ראוי לציין שמדובר בעקרונות מנחים כלליים, שעל פיהם יגדיר כל רגולטור את התקנות הספציפיות הנוגעות לגופים המפוקחים בתחום אחריותו, דוגמת חינוך, תחבורה, בריאות וכדומה. לצורך זה יקימו משרדי החדשנות והמשפטים מוקד ידע משותף אשר ילווה את משרדי הממשלה והרגולטורים בגיבוש התקנות.

מסמך העקרונות מהווה בינתיים הצהרת כוונות בלבד. שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה, אופיר אקוניס, אמר שבעקבות השלמת העבודה על המסמך, בכוונתו לקדם החלטת ממשלה שתנחה את הרגולטורים לפעול בהתאם לעקרונותיו, ותאפשר ליישם את המדיניות. הגישה הישראלית שונה מהגישה האירופית. האיחוד האירופי מנסה לגבש חוק בינה מלאכותית כללי, התקף לכל התחומים שבהם נעשה שימוש בבינה מלאכותית. בישראל נוקטים בגישה המקובלת היום במדינות כמו יפן, ארה"ב ודרום קוריאה, שבהן יש אבחנה בין התחומים והסקטורים השונים, מתוך כוונה שהרגולציה לא תבלום חדשנות בתחום הבינה המלאכותית.

המסמך מנחה את הרגולטורים לפעול במסגרת רגולציה ענפית, להשתדל לפעול בהתאמה לרגולציה במדינות מפותחות וארגונים בינלאומיים, לקיים הליך של ניהול סיכונים ביחס לפיתוח ולשימוש בטכנולוגיה, להעדיף כלי רגולציה מתקדמים וגמישים להשגת תועלות חברתיות וכלכליות מהטכנולוגיה (כגון עקרונות אתיים, תקינה, רגולציה עצמית, מודולריות ונסיינות) וגיבוש הרגולציה תוך שיתוף בעלי ידע, מומחים ובעלי עניין (נציגי תעשייה, אקדמיה, חברות אזרחיות והציבור בכללותו).

רגולציה הדרגתית להבטחת חדשנות

המסמך מפרט עקרונות אתיים התואמים לעקרונות ה-OECD: רגולציה המבטיחה שימוש אחראי בבינה מלאכותית, פיתוח בינה מלאכותית בהתאם לחוק, זכויות יסוד ואינטרסים ציבוריים ובעיקר שמירה על כבוד האדם ופרטיותו ותוך שמירה על שוויון ומניעת אפליה, שקיפות ביחס לפעילות מערכות בינה מלאכותית ובקרה על פיתוח מערכות בינה מלאכותית אמינות, ובטיחותיות.

מרכיב מרכזי במסמך העקרונות שפורסם הוא קידום החדשנות הישראלית בתחום הבינה המלאכותית. לצורך זה הוא ממליץ להסדיר את הפיתוח והשימוש בבינה מלאכותית באופן הדרגתי, בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות. במסגרת הזאת מוצע לעשות שימוש בנסיינות רגולטורית, ובכלל זה ביצוע פיילוטים במתכונת "ארגזי חול רגולטוריים", אשר יאפשר הכנסה ושימוש בטוחים של מערכות בינה מלאכותית חדשות.

Share via Whatsapp

פורסם בקטגוריות: בינה מלאכותית , חדשות , תעשייה וניהול

פורסם בתגיות: בינה מלאכותית , רגולציה