DARPA הצליחה להפוך את ה-F-16 למל"ט קרבי

בתמונה למעלה: מטוס F-16 בגרסת VISTA מבצע טיסת ניסוי אוטונומית. צילום: US air Force

הסוכנות למחקרי בטחון מתקדמים בארה"ב (DARPA) השלימה בהצלחה את טיסות הניסוי הראשונות של מטוס קרב מסוג F-16 כאשר הוא מנוהג ומנוהל באופן עצמוני על-ידי תוכנת בינה מלאכותית (AI). התוכנה פותחה בשלוש השנים האחרונות במסגרת פרוייקט Air Combat Evolution – ACE. הניסויים נערכו בשיתוף פעולה עם חיל האוויר וביה"ס לטיסה של חיל האוויר האמריקאי. התוכנה הותקנה במטוס F-16 שמערכות האוויוניקה שלו הותאמו לניהול באמצעות תוכנה. מדובר במטוס דו-מושבי בכינוי X-62A VISTA (קיצור של Variable In-flight Simulator Test Aircraft), הכולל גם מושב לטייס אנושי אשר יכול להשתלט עליו מיידית.

מנהל התוכנית בחה"א האמריקאי, קולונל ראיין הפרון, אמר שבמסגרת הניסויים הופעלו מספר אלגוריתמים שונים אשר שימשו להפעלת המטוס בתסריטי הטסה שונים. הפרון: "ביצענו מספר משימות אשר כללו המראה, נחיתה, התמודדות עם יריבים והפעלת מערכות חימוש. הניסויים גם הוכיחו שיש לנו יכולת להתאים את התוכנה להטסה של פלטפורמות אוויריות נוספות".

משימה התקפית שיתופית

במקביל לפיתוח המטוס, מתבצע מחקר במכון הטכנולוגי של איווה, הבודק האם טייסים אנושיים סומכים על הטייס הדיגיטלי. במהלכו הותקנה מערכת השליטה האוטומטית במטוס אימונים דו-מושבי מדגם L-29, כאשר טייס המשנה האנושי מחובר אל חיישנים למדידת פרמטרים פיסיקליים הבודקים מה הן תגובותיו הבלתי רצוניות כאשר המטוס נישלט על-ידי טייס אוטומטי.

מטרת פרוייקט ACE היא לפתח טייס רובוטי ברמה של טייס קרב מנוסה, לצורך ביצועי משימה התקפית שיתופית. המרכיב הקשה ביותר שלה הוא קרב אוויר-אוויר (dogfight), שבו הטייס האנושי מתמקד במשימת הלחימה בלבד, וכל שאר המערכות מנוהלות עבורו באופן עצמוני באמצעות הבינה המלאכותית. בעתיד תהיה אפשרות להעביר את השליטה המלאה לידי התוכנה גם עבור המשימה התובענית הזאת: בחודש אוגוסט 2020 בוצעו ניסויים באמצעות סימולטור טיסה כאשר תוכנת AlphaDogfight השתתפה במשחקי מלחמה נגד טייס אנושי מנוסה. התוצאה הייתה שהתוכנה הביסה את הטייס, ו"הפילה" את מטוסו.

תוכנית טייס-הקרב הרובוטי היא מרכיב ביוזמה רחבה יותר של DARPA בשם Mosaic Warfare, שנועדה להסיט את המוקד של המאמץ המלחמתי מהפעלת מערכות מאויישות באוויר, בים וביבשה, למכלול של מערכות מאויישות ולא מאויישות. בחודש ספטמבר 2018 הסביר מנהל התוכניות הקודם של DARPA, טום בארנס, שאסטרטגיית מוזאיקה מבוססת על הפעלת אמצעים רובוטיים בכמות גדולה, לצד לוחמים אנושיים המנהלים אותם.