IBEX גייסה 55 מיליון דולר

[בתמונה: מייסדי החברה, הטכנולוג הראשי חיים לינהארט (מימין) והמנכ"ל ג'וזף מוסל]

חברת IBEX השלימה גיוס הון בסבב C של 55 מיליון דולר בהובלת קרן ההון-סיכון 83North, ובהשתתפות עוד מספר קרנות, לקרבות זרוע ההשקעות של חברת Dell. הגיוס הנוכחי מעלה את סך גיוסיה של IBEX ל-100 מיליון דולר מאז היווסדה ב-2016. הכסף ישמש את החברה כדי להרחיב את פעילותה בארצות הברית.

אייבקס פועלת בתחום המתפתח של שימוש בבינה מלאכותית ככלי מסייע בתהליכי אבחון רפואיים. החברה פיתחה פלטפורמה, בשם Galen, המסייעת לרופאים ולשרותי בריאות לשפר את רמת הדיוק והיעילות האבחנתית, ומאפשרת לפתח כלי בינה מלאכותית חדשים לתחום האונקולוגיה. הפלטפורמה של החברה מתבססת על שלושה נדבכים טכנולוגיים: ראיית-מכונה, ביג דאטה ואלגוריתמיקה של בינה מלאכותית. באמצעות ראיית מכונה, הפלטפורמה של החברה בונה מאגר ביג-דאטה של מידע רפואי, המתבסס על סריקה של מסמכים רפואיים מסוגים שונים כדוגמת צילומי דימות, סיכומי רופא, חוות דעת, מרשמים, היסטוריה רפואית ועוד. אלגוריתמים של בינה מלאכותית מנתחים את המידע ומזהים דפוסים ותבניות שעשויים לשלול או לאשש ממצאים פתולוגיים.

על בסיס הטכנולוגיה הזו פיתחה החברה שורה של כלים אבחוניים שמסייעים לרופא המאבחן בתהליך, כדוגמת אלגוריתם בשם First Read שמבצע עיבוד ראשוני של המידע הרפואי של המטופל ומצביע על ממצאים חשובים, או אלגוריתם בשם Second Read, שרץ במקביל לתהליך האבחון של הרופא ומתריע בפני הרופא במידה ואבחנתו אינה תואמת את האנליזה הממוחשבת, מה שעשוי לחייב בחינה נוספת.

החברה התאימה את הטכנולוגיה שלה לאבחון שני סוגים של סרטן: שד וערמונית. במחקר קליני שנערך ב-2018 באוניברסיטת פיטסבורג ופורסם במגזין Lancet, נבחנה יכולת האבחון של האלגוריתמים של IBEX עבור סרטן הערמונית. המחקר הזין את המערכת בממצאי ביופסיה של מטופלים והשווה בין האבחנות של האלגוריתמים לבין האבחנות של הרופאים. במחקר, הציגו האלגוריתמים של IBEX רמת רגישות של 98.4% ורמת סגוליות של 97.3%. בחברה טוענים כי אלו הם הנתונים הגבוהים ביותר שנצפו במבדקים קליניים עבור אלגוריתמים לאבחון סרטן. האלגוריתמים גם ידעו לאפיין פרמטרים נוספים בסוג הסרטן ומידת חומרתו, מה שמסייע בקביעת אופן הטיפול.

חברת ה-AI הרפואי IBEX גייסה 38 מיליון דולר

[בתמונה: מייסדי החברה, הטכנולוג הראשי חיים לינהארט (מימין) והמנכ"ל ג'וזף מוסל]

חברת אייבקס (Ibex Medical Analytics), המפתחת כלים מבוססי AI לאבחון סרטן, השלימה סבב גיוס B בהיקף של 38 מיליון דולר בהובלת Octopus Ventures ו-83North, ובהשתתפות aMoon, Planven Entrepreneur Ventures ו-Dell Technologies Capital, קרן ההשקעות של Dell Technologies. הסבב הנוכחי מגדיל את המימון הכולל של החברה לסכום של 52 מיליון דולר.

אייבקס פועלת בתחום המתפתח של שימוש בבינה מלאכותית ככלי מסייע בתהליכי אבחון רפואיים. החברה פיתחה פלטפורמה, בשם Galen, המסייעת לרופאים ולשרותי בריאות לשפר את רמת הדיוק והיעילות האבחנתית, ומאפשרת לפתח כלי בינה מלאכותית חדשים לתחום האונקולוגיה. הפלטפורמה של החברה מתבססת על שלושה נדבכים טכנולוגיים: ראיית-מכונה, ביג דאטה ואלגוריתמיקה של בינה מלאכותית. באמצעות ראיית מכונה, הפלטפורמה של החברה בונה מאגר ביג-דאטה של מידע רפואי, המתבסס על סריקה של מסמכים רפואיים מסוגים שונים כדוגמת צילומי דימות, סיכומי רופא, חוות דעת, מרשמים, היסטוריה רפואית ועוד. אלגוריתמים של בינה מלאכותית מנתחים את המידע ומזהים דפוסים ותבניות שעשויים לשלול או לאשש ממצאים פתולוגיים.

על בסיס הטכנולוגיה הזו פיתחה החברה שורה של כלים אבחוניים שמסייעים לרופא המאבחן בתהליך, כדוגמת אלגוריתם בשם First Read שמבצע עיבוד ראשוני של המידע הרפואי של המטופל ומצביע על ממצאים חשובים, או אלגוריתם בשם Second Read, שרץ במקביל לתהליך האבחון של הרופא ומתריע בפני הרופא במידה ואבחנתו אינה תואמת את האנליזה הממוחשבת, מה שעשוי לחייב בחינה נוספת.

החברה התאימה את הטכנולוגיה שלה לאבחון שני סוגים של סרטן: שד וערמונית. במחקר קליני שנערך ב-2018 באוניברסיטת פיטסבורג ופורסם במגזין Lancet, נבחנה יכולת האבחון של האלגוריתמים של IBEX עבור סרטן הערמונית. המחקר הזין את המערכת בממצאי ביופסיה של מטופלים והשווה בין האבחנות של האלגוריתמים לבין האבחנות של הרופאים. במחקר, הציגו האלגוריתמים של IBEX רמת רגישות של 98.4% ורמת סגוליות של 97.3%. בחברה טוענים כי אלו הם הנתונים הגבוהים ביותר שנצפו במבדקים קליניים עבור אלגוריתמים לאבחון סרטן. האלגוריתמים גם ידעו לאפיין פרמטרים נוספים בסוג הסרטן ומידת חומרתו, מה שמסייע בקביעת אופן הטיפול.

באייבקס ישתמשו בכספי ההשקעה כדי לתמוך בצמיחה של החברה בצפון אמריקה ובאירופה, וכדי להאיץ את הפיתוח של כלי בינה מלאכותית חדשים לטיפול בסוגי רקמות נוספים ושיפורים שיאיצו את תהליכי העבודה במעבדות הפתולוגיה ופיתוח סמנים אונקולוגיים מבוססי בינה מלאכותית.