On Track הגדירה את רוסיה כשוק יעד אסטרטגי

חברת On Track Innovations מראש פינה, המפתחת מערכות תשלום מבוססות תקשורת אלחוטית קצרת טווח (near field communication  and cashless payment), מגדירה אסטרטגיית כניסה אל השוק הרוסי. בחודש שעבר החברה קיבלה הזמנה ראשונה מרוסיה לאספקת 5,000 קוראים אלחוטיים עבור רשת שיווק ברוסיה. במקביל, החברה הגישה בקשה לקבל הסמכת Mir, שהיא מערכת תשלומים לאומית שהוקמה על-ידי הבנק המרכזי של רוסיה.

להערכת החברה, מרגע שההסמכה תתקבל, היא תוכל לבצע הרבה עסקאות ברוסיה. מנכ"ל חברת און-טראק, שלומי כהן, אמר שהחברה זיהתה את רוסיה כשוק בעל פוטנציאל להיות שוק אסטרטגי. אומנם קבלת הסמכת מיר אינה תנאי הכרחי לכניסה לשוק הרוסי, אולם היא חשובה מאוד. החלטה על הקמת המערכת התקבלה בשנת 2014 בתגובה לסנקציות שהטילה ארצות הברית על רוסיה. הסנקיות האלה יצרו מצב שבו ויזה ומאסטרקרד האמריקאיות סירבו לספק שירותי סליקה לכרטיסי תשלום של מספר בנקים ברוסיה, והכרטיס החדש נועד לשמש אלטרנטיבה לחברות האשראי האמריקאיות.

היעד של הבנק המרכזי: 30 מיליון כרטיסי מיר

מערכת מיר מופעלת על-ידי חברה בת של הבנק המרכזי הרוסי, והחלה לפעול בסוף 2015. היא נכנסה לשוק במהירות רבה יחסית: עד לשנת 2016 הונפקו 1.76 מיליון כרטיסי מיר ברוסיה, ועד לסוף 2017 הונפקו כ-19 מיליון כרטיסים. להערכת הבנק המרכזי הוא ינפיק כ-30 מיליון כרטיסים במדינה. מדובר בכרטיס תשלומים יוצא דופן מסוגו: ניתן לבצע עיסקאות רק ברוסיה, תשלומים שנעשו לא ניתנים לביטול והוא בנוי באופן שבו הוא לא נישלט על-ידי גופים חיצוניים או ממשלה מרכזית.

ברבעון השני של 2018 הסתכמו מכירות החברה ב-6.2 מיליון דולר בהשוואה ל-6.9 מיליון דולר אשתקד, אולם מכירות החציון הראשון צמחו ב-10% להיקף של כ-12 מיליון דולר.  החברה דיווחה על רווח גולמי של 3ץ2 מיליון דולר ברבעון, והפסד נקי של 230 אלף דולר. החברה צופה המשך הגידול ברעון הבא, וצמיחה של 10% ברבעון השלישי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, שבו הסתכמו המכירות בכ-4.7 מיליון דולר.